15 процента от ученическите съвети в страната са съсредоточени в Ловешко, заяви Димитър Фердинандов от Националния ученически парламент

Рекламирай в beZpartien.bg

15 процента от ученическите съвети в страната са съсредоточени в Ловешко, заяви координаторът на Националния ученически парламент Димитър Фердинандов.  При 55 училища в областта има 42 работещи ученически съвета, съобщи Даниела Коларова от областната администрация. 
Фердинандов е изнесъл данни на среща при областния управител на Ловеч Виктор Стойчев, на която Обществено-консултативният съвет по училищни политики (ОКСУП)  към областния управител и Националният ученически парламент са сключили споразумение за партньорство. 
Основните му цели са повишаване на информираността на младите хора по въпросите на неформалното образование, младежкото участие и ученическото самоуправление, младежките права и работа, планиране и осъществяване на съвместни дейности, инициативи и кампании. Ще се организират информационни, практически, дискусионни и обучителни събития, включване на представители на двете страни в младежки събития, популяризиране на младежки организации и програми, в т. ч. подпомагане установяването на сътрудничество с организации, част от мрежата на Националния ученически парламент.
Споразумението се сключва за срок от три години. С него ОКСУП става органът, който ще представлява учениците от област Ловеч в структурите на Националния ученически парламент. Подписите си на документа положиха председателят на ОКСУП Йохан Георгиев, упълномощен по надлежния ред от областния управител, и координаторът на Националния ученически парламент Димитър Фердинандов. 
ОКСУП е създаден през октомври м.г. от седем ученически съвета, впоследствие се присъединиха още два, като намерението е следващата година обхватът да бъде разширен, съобщи още Коларова.  
„Областна администрация може да ги подкрепя, но няма финансови механизми. Затова е добре да вървим заедно с общините в процесите, свързани с младежките активност и политики“, каза за БТА областният управител Виктор Стойчев.
На срещата е станало ясно, че Йохан Георгиев, който е и секретар на Националния ученически парламент, ще участва в национален форум за подготовка на новата учебна година по покана на министъра на образованието проф. Галин Цоков, който ще се състои от утре до 2 септември. След това Министерството на образованието и Националният ученически парламент ще направят съвместен преглед  на нормативната уредба, за да насърчат и развият ученическото самоуправление. 
През ноември предстои областна среща на ученическите съвети от всички училища, а преди това ОКСУП ще проведе първо заседание за новата учебна година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *