Българската академия на науките започва втори етап от програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН

Българската академия на науките (БАН) започва втори етап от програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН). Това става с решение на Управителния съвет на БАН от 30 май, съобщава пресцентърът на научната институция.
Програмата „Млади учени и постдокторанти – 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища.
Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство. 
Чрез изпълнението на програмата ще се насърчат млади учени и постдокторанти към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. 
Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на млади учени и постдокторанти, и за подпомагане на развитието на тяхната кариера.
БТА припомня, че Министерският съвет на 22 май т.г. одобри 7,5 млн. лева за изпълнението на втория етап от Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Съгласно описаните в програмата критерии средствата се разпределят между 25 държавни висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Военномедицинска академия, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния институт по метеорология и хидрология, съобщи тогава правителствената пресслужба. 
По първия модул на програмата ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение. 
Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец. Младите учени, вече наети по друг договор в същата организация, ще вземат допълнително от 200 до 600 лв. месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя. 
Модулът „Постдокторанти“ е за учени с образователна и научна степен „доктор“ от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари