БАН обявява конкурс за най-добра публикация на млад учен в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки

Българската академия на науките (БАН) обявява конкурс за най-добра публикация на млад учен в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Предвидено е да бъде присъдена по една награда във всяка област, съобщават на сайта на институцията.
Наградите ще носят имена на бележити учени от БАН, в т.ч. и чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини.
За 2024 година отличията за природо-математически науки ще са на името на акад. Иван Салабашев във връзка със 100-годишнината от смъртта му, а за хуманитарни и социални науки – на името на акад. Иван Евстратиев Гешов за почитане на 100 години от смъртта му.
Сред изискванията, осигуряващи право на участие, е научният труд на младия учен да е самостоятелен или на колектив от млади учени. Като млад учен се определя всеки, за когото са изминали до 10 години от придобиване на магистърска степен към момента на подаване на документите, уточняват от БАН.
Друг критерий е научният труд да е публикуван през последните 3 години и да представлява статия, качена в реферирано списание, монография или глава от книга.
Необходимите документи за кандидатстване са копие от научния труд; научна автобиография и копие от диплома за придобита магистърска степен.
Обявеният срок за подаване на документи е 30 юни 2024 г.. Те трябва да се предадат в деловодството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) на БАН, бл.105, стая 101, в часовия диапазон от 10:00 до 12:00 ч.
/ЙВЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари