Центърът за защита на природата и животните в Добрич представи иновативен проект за техническа помощ за развитие и инвестиции

Центърът за защита на природата и животните в Добрич представи иновативния проект „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Центъра за защита на природата и животните в Добрич“ в Бизнес залата на Община Добрич днес. 
Стойността на проекта е 198 540 лева, а срокът за изпълнение е до месец март 2025 година. Това каза ръководителят на проекта Детелина Иванова. Тя представи и целите, задачите и дейността проекта, който ще окаже благоприятно въздействие за надграждане на дейностите в уникалния добрички зоопарк.
Заложените дейности включват разработването на план за развитие на Центъра за защита на природата и животните Добрич, включително предварителни и обемно-устройствени проучвания; изготвяне на план за колекция с включен план за размножаване. Ще бъде разработен и план за консервационни дейности. В дейностите е заложено и изработването на техническо задание за инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за идентифицираните строителни дейности, с които в последствие да се реконструира Центърът.
Целта на проекта е да има разработени планови документи, което е предпоставка за изпълнение на бъдещ инфраструктурен проект за рехабилитация и модернизация на Центъра по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., с който да се създаде възможност зоопаркът да отговаря на изискванията на Европейската и национална нормативна уредба.
С развитието на инфраструктурата в Центъра ще се създадат условия за подобряване на средата за обитание на отглежданите видове и за изпълнение на мерки по консервация с приоритет застрашени и защитени местни видове, каза още Иванова. 
Тя допълни също така, че за първи път се отпускат средства за зоопарковете по европейските програми. 
Директорът на Центъра за защина на природата и животните Християн Христов каза, че за една зоологическа градина това финансиране не е никак малко и то дава възможност за създаване на качествени документи, които да са в основата на необходимите инвестиции за напред. „За мен зооцентърът има огромен потенциал, а това, което сме развили до момента, е само 10-15 процента от същинските му възможности“, каза още Христов. 
На информационното събитие присъства и заместник-кметът на община Добрич Павел Павлов, който пожела успех на начинанието. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари