Централната избирателна комисия прие решение относно транспорта на машините за гласуване извън страната

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение относно транспортирането на специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от България до избирателни секции извън страната и обратно в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г., съобщиха от комисията. 
ЦИК приема като подходящ начин логистиката по доставката, съхранението и предаването на машините за гласуване на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната да се изпълни чрез дипломатическо карго, от Министерството на външните работи (МВнР), така както е извършено на изборите през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. За целта МВнР предоставя на ЦИК логистична схема за транспортиране на машините за гласуване до избирателните секции извън страната, в които ще се произвежда машинно гласуване. ЦИК приема, че по същия начин въз основа на представената логистична схема следва да бъдат транспортирани машините от избирателните секции извън страната до склада за съхранението им в гр. София.
ЦИК реши транспортирането на устойствата за машинно гласуване до избирателните секции извън страната, в които ще се произвежда машинно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители, да се извърши от склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, в който представители на МВнР  получават от „СИЕЛА НОРМА“ АД и оформят СУЕМГ като дипломатическо карго и ги доставят до съответните дипломатически и консулски представителства (ДКП). Дипломатическите и консулските представителства доставят получените СУЕМГ до съответните избирателни секции с машинно гласуване.
Всяко специализирано устройство за машинно гласуване се транспортира, поставено в пломбиран транспортен куфар. Предаването на СУЕМГ на СИК се извършва с приемо-предавателен протокол, в който се посочват съответните номера на секцията, на машината, включително номер на пломбата.
Транспортирането на СУЕМГ от избирателните секции извън страната да се извърши от съответната избирателна секция до дипломатическите и консулските представителства, а оттам до страната чрез външно министерство чрез дипломатическо карго до склада за съхранение в гр. София, гласи решението на ЦИК. Всяко специализирано устройство за машинно гласуване се транспортира, поставено в пломбиран транспортен куфар. Предаването на СУЕМГ от СИК на ДКП се извършва с приемо-предавателен протокол, в който се посочват съответните номера на секцията, на машината, включително номер на пломбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари