Д-р Калина Томова, отличена от конкурса за млади учени на БАН, защити дисертация в Института по изследване на изкуствата

Дисертацията „Английският carol в контекста на полифоничния певчески репертоар от 15-и век: жанрови особености, техники, взаимодействия“ беше защитена в Института по изследване на изкуствата към Българската академия на науките (БАН). За първи път в българската наука се разработва подобна тема, дело на д-р Калина Томова, която преди половин година беше наградена с първа награда в ежегодния конкурс за млади учени на БАН по повод нейна публикация в издание на Оксфорд юнивърсити прес, съобщиха от институцията. 
В експозето си научният ръководител доц. д-р Явор Генов даде висока оценка на разработката и открои приносния характер на научния труд. Същото мнение беше споделено подробно в рецензиите на проф. д.н. Кристина Япова и проф. д.н. Марияна Булева. В различни аспекти, разгледани в дисертацията, които фокусират този жанр от европейската музика, свои становища изказаха доц. д-р Илия Граматиков, проф. д-р Росица Драганова – председател на научното жури, и проф. д-р Славия Бърлиева.
Дисертационният труд демонстрира уникалността на английския керъл от 15-и век като самобитно музикално явление. Акцентът е поставен върху нови открития относно нотационните и композиционните техники в репертоара. Представени са музикални източници, сред които са и оригинални ръкописи от Англия, показан е начинът, по който английската музика е повлияла на континенталните музиканти в тази епоха. Не е забравена и социалната функция на тези популярни по това време песни. Най-интересната част за специалистите по темата е проблемът за нотирането, което Калина Томова е онагледила с анализ на най-важните музикални трактати от периода 14-16 век. 
Предстоят нови публикации в научни издания от този уникален за България труд. Подробности за защитата и становищата на специалистите са достъпни на официалната интернет страница на Института за изследване на изкуствата към БАН.
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари