Депутатите ще обсъдят на второ четене Законопроект за противодействие на корупцията

Рекламирай в beZpartien.bg

Депутатите ще обсъдят на второ четене Законопроект за противодействие на корупцията, според публикуваната на сайта на Народното събрание програма. Точката е втора в дневния ред, а заседанието ще започне в 9:00 часа.
Вносители на законопроекта са Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Миналият вторник парламентарната правна комисия прие на второ четене проекта на Закон за противодействие на корупцията.
С него се създава Комисията за противодействие на корупцията, която ще се състои от трима членове, като всеки един от тях председателства комисията на ротационен принцип за по две години. Кандидатите за членове трябва да имат висше юридическо образование и най-малко пет години професионален стаж. Те ще се избират от Народното събрание, а мандатът им ще бъде шест години.
В закона е записано още, че при всеки избор на ръководство на Комисията се сформира нарочна номинационна комисия от петима независими членове – по един член, предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на Република България и от Сметната палата. Номинационната комисия ще извършва оценка на професионалните и нравствени качествата на всеки един от кандидатите и ще изслушва концепциите им в открито заседание.
Според проекта на закона Комисията за противодействие на корупцията ще извършва действия по превенция, предотвратяване, разкриване и разследване на корупционни престъпления чрез събиране, анализиране и проверка на сведения при или по повод информация за прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности.
Точка първа в дневния ред на парламента е първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *