Доротея Гюрджийска-Иванова е новият управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак

На днешното си заседание Общински съвет – Троян утвърди избора на Доротея Т. Гюрджийска – Иванова за нов управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак (НИХЗИ). Решението бе взето с пълно единодушие от общинските съветници.
„Концепцията и визията, които бяха представени за развитие на НИХЗИ, подсказват едно ново начало. Изложението трябва да разшири границите си, да излезе на балканска и международна сцена, ако искаме то да бъде една от атракциите на община Троян“, каза в своето изказване Даниел Сираков, общински съветник и член на комисията, провела конкурса за избор на управител.
Новоизбраният управител има предишен опит като началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерство на културата, главен експерт в Министерство на културата и музеен уредник.
Комисията, провела конкурса, е в седем членен състав, начело със заместник-кмета на Община Троян Ангел Ангелов. Четирима от членовете са от администрацията, а останалите трима – общински съветници от Общински съвет – Троян. 
Конкурсът за избор на управител се е провел в три етапа – предварителен подбор на кандидатите по документи, представяне на разработената от допуснатия кандидат концепция за развитие на „НИХЗИ – Орешак“ ЕООД за срок от 3 години и събеседване.
На първия етап са се явили двама кандидати – Доротея Т. Гюрджийска-Иванова и Веселин В. Стоянов. Комисията е взела решение да не допусне Стоянов до следващите етапи поради непредставена концепция за развитие на изложението, става ясно от мотивите към внесеното предложение.
Въпросите към допуснатия кандидат Гюрджийска-Иванова са били насочени към представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, предишния опит на кандидата, отговориха от администрацията на запитване на БТА.
Крайната оценка, която комисията поставя на Гюрджийска-Иванова, е 5,93 (отлично представяне). Тя представлява средно аритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари