Главната инспекция по труда запозна студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения

Рекламирай в beZpartien.bg

Представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) запознаха студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения, съобщиха от пресцентъра на ГИТ. Лекция за правата и задълженията на страните в едно трудово правоотношение съгласно законодателството изнесе Александър Иванов от дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ към ГИТ. 
Младежите се запознаха с разпоредбите на Кодекса на труда при възникването и прекратяването на трудовите правоотношения, за разликата между трудов и осигурителен стаж и др. Дискутираните въпроси бяха полезни както за студентите, които възнамеряват да работят като наети работници и служители, така и за тези, които имат планове за развитие на собствен бизнес. Студентите изявиха желание инициативата да се повтори и през есенния семестър на следващата учебна година.
Изнесената лекция е част от поетите ангажименти на Инспекцията по труда във връзка с подписаното в началото на годината Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с Нов български университет.
През 2024 г. екипът на ИА ГИТ планира да проведе информационни събития в училищата и университетите с цел запознаване на младежите с техните трудови права и задължения и защо е важно да спазват правилата за безопасна работа. Във фокуса на предстоящите лекции попадат учащите, защото те са бъдещи участници на пазара на труда, а културата на превенция се възпитава от най-ранна възраст, още в процеса им на обучение.
По този повод ГИТ сключи Споразумения за сътрудничество и с Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет и Химикотехнологичния и металургичен университет.
В края на миналата година ГИТ организира национална кампания за повишаване информираността за трудовите права на младежите, започващи първа работа. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *