Институтът GATE обяви прием за новия випуск на магистърската програма „Технологии за големи данни“

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) ще представи утре магистърската програма „Технологии за големи данни“, чийто втори випуск ще бъде приет през есента. Представянето е във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“, съобщиха от института.
Програмата е съвместна инициатива на института GATE и на ФМИ към Софийския университет. 
Магистърската програма е с продължителност от три семестъра и е насочена към подготовката на специалисти в областта на големите данни и изкуствения интелект. Завършилите я ще могат да се реализират в професии на бъдещето, където технологиите подпомагат създаването на иновативни услуги и продукти в направления, като здравеопазване, транспорт, икономика, финанси. Те ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, специалисти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните. 
Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, съвсем скоро вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза. Неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните и тяхното управление расте с всяка изминала година.
За да отговори на реалните потребности на науката и бизнеса, магистърската програма „Технологии за големи данни“ включва, освен лекционни курсове на водещи български и международни учени от световни университети и експерти в сферата на големите данни, и работа по реални практически казуси и проекти в иновативни лаборатории и платформа за големи данни. Така студентите ще имат възможността да усвоят технологии и да създават решения, базирани на тях, а споделеният опит и работа с ментори от водещи компании в тази област ще им позволи да получат необходимата увереност, че са подготвени за реализация на реални сценарии в сферата на данните.
Институтът GATE, заедно със своите партньори, осигурява възможност и за няколко стипендии в магистърската програма „Технологии за големи данни“. Традиционно две от тях са финансирани от DeepMind – британската компания, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект. Основната цел на партньорството е да демонстрира високата стойност за обществото, която носи насърчаването на студентите към научна кариера в стратегическите области на големите данни и изкуствения интелект, особено ако те принадлежат към групи в неравностойно положение или недостатъчно представени групи.
Присъстващите на информационния ден ще получат детайлна информация за магистърската програма „Технологии за големи данни“ и за стипендиите, и ще могат да зададат въпроси на ръководителя на програмата проф. Силвия Илиева – директор на GATE.
Крайният срок за кандидатстване за магистърската програма „Технологии за големи данни“ е до 13 септември 2024 г.
Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ извършва научни изследвания и създава иновации в четири приложни области – градове на бъдещето, цифрово здравеопазване, умна индустрия и интелигентно правителство. Мисията на института за върхови постижения в сферата на големите данни и изкуствения интелект е да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото. 
GATE е българският хъб на IDSA (International Data Spaces Association), който насочва и обединява националните усилия за използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области. Целта на хъба е да бъде движеща сила в ангажирането на бизнеса, на публичните и градските администрации, както да е инкубатор и акселератор, който да ускори създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво.
От 2022 г. GATE е тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той приема иноватори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари