Инвестициите на компаниите от модерната търговия в Пловдив и региона надхвърлят 537 милиона лева

Над 537 милиона лева са инвестирали до момента в Пловдив и региона членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ), съобщиха от сдружението на пресконференция в Националния пресклуб на БТА – Пловдив. На нея присъстваха Петър Ганев, старши изследовател в Институт за пазарна икономика (ИПИ), директорът на „Продажби и логистика“ на „Лидъл“ Стоян Минев, главният изпълнителен директор на „Кауфланд“ Иван Чернев, директорът продажби на „Мосю Бриколаж“ Александър Колчаков и изпълнителният директор на СМТ Николай Вълканов.
На пресконференцията бяха представени резултати от проучването „Роля и социално-икономически принос на модерната търговия в България с акцент Южен централен регион“ на ИПИ по инициатива на СМТ, което обединява едни от най-големите търговски вериги с над 750 обекта и близо 24 000 служители в цялата страна.
По данни на СМТ приносът на дружествата към бюджета на общината и региона надхвърля 1,5 милиона лева. Броят на наетите в обектите на СМТ в рамките на Южен централен район е над 2500 души, в това число близо 1500 души в обектите на членовете на СМТ в област Пловдив. Това са 0,6-0,8 на сто от всички работни места в частния сектор в повечето области в района.
Общо 120 магазина на членове на СМТ са разположени в рамките на Южен централен район, както и най-голямата складова база в България. Най-голям брой – общо 68 магазина, са разположени на територията на област Пловдив, като 51 са в рамките на община Пловдив. В област Пловдив покритието на членовете на СМТ е 11 обекта на 100 хиляди души от населението, докато в областите Хасково и Пазарджик е в рамките на 8-9 обекта на 100 хиляди души от населението.
Компаниите в сдружението посочиха, че инвестират в различни дългосрочни проекти за популяризиране на хранителното разнообразие и кулинарни традиции в региона, подкрепа на уязвими социални групи, здравеопазване, образование, култура и опазване на околната среда.
Съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г., надхвърля 11,8 милиарда лева и отчита ръст от 21 на сто, сочат данните от проучване на Института за пазарна икономика за ролята и социално-икономическия принос на сектора в страната. Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 7,1 милиарда лева, включително над 5,7 милиарда лева разходи за доставени от български компании стоки и изпълнени услуги, 490 милиона лева реализирани инвестиции в българската икономика и над 870 милиона лева платени нетни заплати на наетите лица.
Към преките ефекти се прибавят и 4,2 милиарда лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 500 милиона лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.
Наетите лица в компаниите от модерната търговия се увеличават от 47,7 хиляди души през 2020 г. до 51,4 хиляди души през 2021 г., и 53,3 хиляди души през 2022 г., показват още данните от проучването. Делът на наетите в модерната търговия спрямо всички наети в търговията на дребно се увеличава от 24,3 на сто през 2020 г. до 26,3 на сто през 2022 г., което е обвързано с инвестициите и разширяването на покритието на веригите в страната.
Представителите на СМТ допълниха, че възнагражденията в големите предприятия в търговията на дребно нарастват с близо 13 на сто и достигат 1822 лева през 2022 г., което е с 56 на сто над средната заплата в сектора и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари