Кандидатстудентски изпит по математика ще се състои в Софийския университет “Св. Климент Охридски“

На 8 юни 2024 г. от 9:00 ч. в Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ ще се проведе изпит по математика за кандидат-студенти. Изпитът е писмен и от 2022 година е в нов формат, съобщават от университета.
Състои се от 10 задачи с избираем отговор от 4 възможни, като кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор; 2 задачи с отворен отговор, като кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори.
Включени са и 4 задачи, изискващи цялостно решение, като кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения. Той трябва да се стреми да изложи решенията пълно, кратко и ясно, като използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията – въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.
При решаването на голяма част от задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Две от задачите с избираем отговор и една от тези с цялостно решение могат да съдържат елементи от материала за профилирана подготовка в единадесeти и дванадесети клас. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства, отбелязват от СУ.
Писмената работа се оценява по вярно отбелязаните отговори на задачите с избираем отговор, правилните отговори на задачите със свободен отговор, както и решенията на задачите с цялостно решение, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът изрично е посочил мястото им там. Кандидат-студентите номерират задължително поотделно беловата и черновата си.
Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решаване. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях, уточняват от Софийския университет.
При провеждане на изпита се допуска използването на химикалки, които пишат в син цвят, черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава използването на калкулатори, електронни устройства и преносими компютри.
Скалата за оценяване позволява да се получи оценка Отличен 6.00 само със знания по задължителна подготовка.
Единственото разрешено помагало по време на изпита е “Справочник по математика за кандидат-студенти“, издаден от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г., с червена корица, допълват от висшето училище.
/ЙВЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари