Кандидатстването по Програма „Европа“ на Столична община започна днес, програмата е с удвоен бюджет и нови приоритети

Програма „Европа“ на Столична община тази година е с удвоен бюджет и нови приоритети в четири тематични направления, които отговарят на съвременните предизвикателства пред обществото. Това каза председателят на Постоянната комисия по международно сътрудничество, туризъм и европейски програми Цветелина Симеонова-Заркин по време на първия информационен ден за запознаване с процедурата и изисканията за кандидатстване по програмата. 
Участие в информационния ден взеха и членовете на Програмния съвет, експерти, представители на неправителствени организации и граждани. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“, а документи могат да се подават от 10 май до 10 юни. 
По време на информационния ден Заркин представи четирите нови приоритети в Програма „Европа“ за 2024 г. Първата приоритетна област е ориентирана към развиване на партньорството между местната власт и граждански организации за провеждане на летни програми за ученици. В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към осигуряване на качествени летни програми за деца в предучилищна и училищна възраст по време на лятната ваканция.
Втората приоритетна област е ориентирана към въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти с цел развитие и популяризиране на дейността им. Насърчаване на структурите на гражданското общество и научните организации да подпомага община в постигането на заявените приоритети на европейско и национално ниво е третият приоритет, който Заркин представи. В него ще се подкрепят предложения, които са насочени към провеждане на изследвания, разработване на стратегически и визионерски документи, подготовка на проектни предложения за кандидатстване по европейски и други програми в заявените приоритети на национално и европейско ниво. Ще бъде насърчавано и прилагането на иновативни подходи и/или европейски добри практики, свързани с пътната безопасност.
Други предложения, които влизат в обхвата на третия приоритет, са добрите практики в сферата на здравеопазването, както и развитието и опазването на градската природа, повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. Развитие на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост са също част от приоритет три. 
По думите на Заркин четвъртият приоритет в тазгодишната Програма „Европа“ е подпомагането на развитието на София като устойчива туристическа дестинация. В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към социализация на културното историческо наследство, развитие и опазване на термалното наследство на столицата, както и прилагане на иновативни решения и европейски добри практики за развитие на устойчив туризъм на Витоша и планините в София. 
По време на информационния ден беше представа и статистиката по Програма „Европа“, която показва, че от 2009 г. до 2023 г. 1278 са получените проектни предложения, 493 са реализираните проекта. Програмата е подкрепена от над 300 неправителствени организации. Предоставеното финансиране в периода от 2009 г до 2023 е на стойност 5 955 342 лв.
Заркин разясни, че допустими бенефициенти по програмата трябва да са регистрирани лица по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) със седалище на територията на Столична община. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари