НачалоБизнесКазахстан успя да се справи с предизвикателствата, оказали се препъни камък за...

Казахстан успя да се справи с предизвикателствата, оказали се препъни камък за редица други държави

Икономичеса обстановка в световен мащаб рязко се влоши през последните 3 години – първо беше пандемията, а след това и войната в . Два коренно различни фактора, които накараха и най-добрите икономисти и политици да променят мисленето си. Всяка държава се опитва по свои начин спрямо ресурсите, с които разполага, да се справи с новите предизвикателства. Адаптацията е от ключово значение, за да не намалят загубите. Някои страни обаче успяват дори да извлекат ползи от създалата се ситуация. Отличен пример за това е Казахстан.

„През последната година външната среда значително се промени. Световната стана свидетел на изключително високи нива на инфлация, ръст на лихвените проценти и не на последно, а дори може би на първо място – забавяне във веригите на доставка. Данните обаче показват, че Казахстан устоя и отлично се адаптира към новите предизвикателства“, каза по време на пресконференция с участието на близо 50 чуждестранни журналисти от цял свят, министърът на икономиката на страната Алибек Куантъров.

Той подчерта, че при тежи тежки условия Казахстан е успял да поддържа положителен икономически растеж. По предварителни данни на годишна база ръстът за миналата година е 3.2%. Основен принос за това има сектор „строителство“, където ръста е 9.4%. Това до голяма степен се дължи на бурното строителството в Астана. Новината за изграждане на нова столица датира от 25 години, но темпът на строителство на нови жилищни, офисни и търговски сгради на практика никога не е намалявал. На второ място, принос за ръста на казахсканската икономика има селското стопанство – 9.1%. Това е сектор, върху който местните полици ще работят усилено през следващите години и в най-скоро време може да изпревари или в най-лошия случай да се изравни с него. Казахстан води много ясна по отношение на информационните технологии и комуникации и доказателство за това е приносът им в местната икономика, който възлиза на 8%. Следващите три отрасъла, които са подпомогнали ръста на икономиката през изминалата година ;са търговия, транспорт и производство. Всички те ще се развиват през идните години по вече начертан план, който стриктно се изпълнява.

„Икономическият растеж през изминалата година се дължеше главно на увеличаването на инвестициите и външната търговия. Приът на преките чуждестранни инвестиции през 2022-ра възлиза на 27 млрд. USD, като очакваме допълнително увеличение през идните години. Прогнозите ни са през текущата година БВП на глава от населението в Казахстан да нарасне с 4%“, каза Куантъров.

Пренасочването на търговските потоци доведе до значително увеличение на обемите на външната търговия през миналата година, когато външнотърговският ни оборот е нараснал с 32,1% общо 134,4 млрд. USD. Износът нараства с 39,9% и възлиза на 84,4 млрд. USD.

Международните резерви на 9-тата по големина страна в света възлизат на 90.8 млрд. USD. Те се поддържат от високите на петрола, чуждестранните инвестиции и положителната, силна търговия. Златният резерви на страната е 35,1 млрд. USD.

„Благоприятният инвестиционен климат е един от основен предимства на Казахстан. Старана остава остров на мир и стабилност за чуждестранните инвеститори. Правителството ще продължи системно и институционално реформи за подобряване на инвестиционния и бизнес климат За тези цели през 2022 г. правителството прие Концепция за инвестиционна политика до 2026 г. за привличане на повече инвестиции в Казахстан. Концепцията гарантира привлекателността на страната, увеличаване притока на частни инвестиции и развитие на конкурентноспособно производство с висока стойност“, обясни министърът на икономиката.

Казахстан амбициозно работи по привличането на едни от водещите европейски и американски компании. Близо 50 са компаниите, с които държавата води преговори, за преместване на част от производството в азиатската държава. Сред тях са Skoda Transportation, GE Healthcare, Philips, Carlsberg, Canon Medical Systems, EMAG Gruppe и други. Не е изключено част от тях да прехвърлят наличните производствени мощности от Китай именно в съседния на нея Казахстан. До голяма степен подобни действия зависят от това какво Казахстан ще предложи на западните компании, което да бъде атрактивно за последните. За момента това са: макроикономическа стабилност, ниска инфлация, предвидима фискална политика и балансирани публични финанси. Дали това е достатъчно за западните компании и какво друго може да им предложи Казахстан е въпрос на преговори и не чак толкова сложи математически изчисления. Основният въпрос е какви данъчни облекчения ще предложи на чуждестранните инвеститори Казахстан и компании в кои сектори може да предложи най-печеливши и за двете страни условия.

Това, което Казахстан планира да рави в областта на данъчното законодателство е новият Данъчен кодекс ще се съсредоточи основно върху гарантирането на стабилност на данъчното законодателство опростяване и цифровизиране на данъчната администрация.

„Нещо повече, ние предприемаме различни системни мерки за подобряване на условията за правене на бизнес. До края на 2023 г. планираме да стартираме „от нулата“ регламент за намаляване на тежестта при стартиране и управление на бизнес. Също така предприемаме мащабно намаляване на неуместни и необосновани регулаторни изисквания“, обясни Куантъров.

Разглеждайки всички реализирани и планирани промени, въпреки нестабилността на световната икономическа арена, Казахстан разполага с всички необходими инструменти и ресурси за по-ефективна адаптация към новите условия, създава основа за по-нататъшен стабилен растеж и преодоляване на евентуални негативни последици – неща, които определено няма да бъдат подминати от световно известни компании.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

- Advertisment -

АКТУАЛНО