Кметът на Свищов открои нуждите на читалищата на заседание за формиране на национални програми в сферата на културата

Работната група, създадена със заповед на министъра на културата, проведе заседание с цел изготвяне на национални програми за разпределяне на средствата за допълнително целево финансиране на културни институти, съобщиха от общинската администрация. В работата на експертния екип за библиотеки, читалища и нематериално културно наследство участие взе кметът на община Свищов Генчо Генчев, който бе избран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за титулярен представител на сдружението в състава на Националния съвет за нематериално културно наследство в края на миналата година.
Около 2,5 млн. лв. от средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България, ще бъдат насочени към читалищата. Като най-сериозна необходимост кметът на Свищов посочи потребността от закупуване на техника за осигуряване на дейността на читалищните колективи и за организиране на концертни изяви. Генчев обърна внимание и на нуждата от по-прецизен контрол при отпускането на средства за закупуване на реквизит и костюми за фолклорните ансамбли, като подчерта, че ролята на публичното финансиране е чрез него да бъдат подпомагани занаятчии и малки местни производители, които имат принос в съхраняването на традиционни обичаи и дейности.
По подпрограмата за опазване на нематериалното културно наследство е предвиден ресурс от 3 млн. лв., който да бъде насочен към професионалните ансамбли за народни песни и танци, които са създадени като държавни, но през 90-те години са прехвърлени на издръжка на общините и към момента не получават финансиране. В периода на неприсъствени консултации членовете на работната група трябва да изготвят подробни анотации за тяхната дейност и мотиви за предоставяната подкрепа.
Около 500 хил. лв. ще бъдат предназначени за дейности, свързани с популяризиране и развитие на нематериалното културно наследство, като се предвижда да могат да кандидатстват както читалища, така и  музеи и НПО, които работят в тази област. Още два млн. лв. ще бъдат разпределени на конкурсен принцип сред библиотеките за закупуване на книги. 
Обсъдено бе предложението Съюзът на народните читалища да определи списък на културните институции, с най-голяма необходимост от придобиване на техника и на тази база да бъде направен преглед на бъдещото разпределение на ресурса.
По предложение на кмета на Свищов ще бъдат стимулирани дейности, насочени към утвърждаване и популяризиране на местно културно наследство и такива, които демонстрират интегриран подход и взаимодействие между читалищната общност, училищата в региона и общината.
До 10 май членовете на работната група, в която участват и експерти от екипа на НСОРБ, трябва да предоставят предложения по изготвения проект на Национални програми от Министерството на културата. Очаква се до 17 май резултатите от работата на комисията да бъдат докладвани на служебния министър на културата Найден Тодоров.
На заседание в края на март Министерският съвет прие решение, с което с общо 23,1 млн. лв. се увеличава финансирането на културните институти и на читалищата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари