Медицинска академия е възстановена с указ на 30 април 1972 г.

Медицинската академия е учредена като Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски” със специален закон, приет от 17-ото Народно събрание на 10 ноември 1917 г. Открит е официално на 10 април 1918 г. от цар Фердинанд. Факултетът продължава своето съществуване до 1950 г., когато с Указ № 246 на Президиума на Народното събрание се създава самостоятелна Медицинска академия с два факултета – Медицински и Стоматологичен. През 1954 г. Медицинска академия се преименува във Висш медицински институт и запазва това име до 30 април 1972 г., когато Държавен съвет издава Указ № 921, с който се възстановява Медицинска академия. В състава ѝ влизат редица медицински институти от градовете София, Пловдив, Варна, а по-късно се присъединяват Плевен и Стара Загора.
В бюлетин „Вътрешна информация” на БТА четем за събитието:
Създава се Медицинска академия
София, 30 април 1972 г. /БТА/ Държавният съвет е издал Указ за създаване от 1 май 1972 година на Медицинска академия към Министерството на Народното здраве, като единен учебно-научен комплекс със задача да развива медицинската наука, да подготвя кадри с висше образование и да провежда специализация и усъвършенстване на лекарите.
Медицинската академия се създава на основата на Висшия медицински институт в София, Института за специализация и усъвършенстване на лекарите, Научноизследователски институт по онкология, Научноизследователски институт по хематология, Научноизследователски институт по курортология и физиотерапия, Научния център по хигиена и епидемиология (без Научноизследователски институт по социална хигиена и организация на здравеопазването), Научноизследователския институт по акушерство и гинекология, Научноизследователския институт по педиатрия, Научноизследователския институт неврология и психиатрия, Научноизследователския институт по радиология и радиационна хигиена, Института по хранене и на групите при Българската академия на науките по хипертония, диабет и костни тумори.
През 1990 г. към Медицинска академия се учредява Медицински факултет в София. Той остава част от нея до 8 юли 1992 г., когато със Закона за закриване на Медицинската академия, приет от Народното събрание, институцията се закрива, а Висшият медицински институт в София се обособява като самостоятелно висше учебно заведение. С Решение на 37-ото Народно събрание от 21 юли 1995 г. Висшият медицински институт се преобразува в Медицински университет.
Отново в бюлетин „Вътрешна информация” БТА публикува:
Медицински факултет в София
София, 29 октомври 1990 г. /БТА/ Днес в столицата бе учреден Медицинският факултет при Медицинската академия. (…)
Участниците в събранието приеха временен правилник. Факултетен съвет в най-близко време ще изработи нов учебен план, както и критерии за оценка на подготовката на студентите, критерии, които трябва да бъдат в съответствие с изискванията на страните от общия пазар. 
За декан на Медицинския факултет бе избран доц. Александър Георгиев от катедрата по патологична анатомия при Медико-биологичния институт. Той работи от 30 години в Медицинската академия, кандидат е на науките и както сам казва: „Нямам особени международни контакти и изяви”. Но за сметка на това доц. Георгиев е добре познат и уважаван от студентите, които според него трябва широко да участват в управлението на учебния процес. Той смята, че обучението  в Медицинската академия не е на необходимата висота, студентите завършват образованието си, без да имат солидни знания. Причината според доц. Георгиев не е само в досегашния подбор на студентите, а в преподавателите, чиито труд е недооценен. Смята, че занапред вниманието на факултета трябва да бъде насочено преди всичко към най-добрите и към отличните студенти. Желае да прекрати практиката с непрекъснатите „фатални поправителни сесии”, като скъсаните студенти да заплащат за всяко поредно явяване на изпит. Основната му задача ще бъде дипломите, които Медицинският факултет ще дава, да бъдат еквивалентни на получаваните в западните страни.
Крайно наложителни, структурните реформи в Медицинската академия ще се осъществяват на няколко етапа, като крайна цел е да се създаде софийски медицински университет, който със своята структура да съответства на структурите на медицинската наука и образование в европейски мащаби.
***
Медицинска академия е закрита
София, 8 юли 1992 г. /БТА/ Днес със закон Народното събрание закри Медицинската академия. Висшите медицински институти в състава на закритата Медицинска академия в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора се обособяват в самостоятелни висши учебни заведения. Народното събрание възлага на Министерския съвет до три месеца от влизането на закона в сила да определи статута на националните центрове, които дотогава ще продължат да работят по сега съществуващия ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари