Модернизацията на системата за ВиК в Габрово продължава с нов проект, съобщиха от администрацията

Модернизацията на системата за водопровод и канализация (ВиК) в Габрово продължава с нов проект, съобщиха от Община Габрово. Проектът е съставен както за Габрово, така и за Севлиево.
Дейностите и обектите, включени в проекта на територията на Габрово, са реконструкция на участък от довеждащ водопровод от язовир „Христо Смирненски“ до Пречиствателна станция за питейни води „Киселчова могила“;  Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на бул. „Дерожински“, бул. „Столетов“, ул. „Черни връх“, ул. „Мазалат“, ул. „Рачев кладенец“, ул. „Индустриална“, ул. „Ген. Николов“, ул. „Мир“, ул. „Тотю Иванов“, висока зона на кв. Йонковото, ул. „Боровска“ и ул. „Елин Пелин“, района на габровската многопрофилна болница; Изграждане на нова помпена станция, напорен резервоар и захранващ водопровод за захранване на кварталите „Недевци“, „Лисец“, „Смирненски“, „Дядо Дянко“ и „Радецки“ от вътрешна водопроводна мрежа на град Габрово; Рехабилитация и доизграждане на части от канализационната мрежа на улиците „Неофит Рилски“, „Радион Умников“, „Александър Стамболийски“, „Брянска“, „Баждар“, „Хаджи Димитър“, „Омуртаг“, „Емануил Манолов“, „Свищовска“, „Найден Геров“, „Охрид“, „Боженци“, „Катюша“, „Вишеград“ и „Дрен“.
Ще бъде изградена инсталация за соларно изсушаване на утайките на Пречиствателна станция за отпадни води – Габрово. За по-добро управление на ВиК системата е заложено надграждане на системата SCADA и изграждане на Географска информационна система (GIS), допълват от Община Габрово
Новият воден проект за Габрово и Севлиево „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово”, е изготвен на база на регионалното прединвестиционно проучване и се очаква да получи подкрепа от Оперативна програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Той обхваща двете общини, тъй като тази европейска програма включва агломерациите с над 10 хил. жители, уточняват от ВиК – Габрово, цитирани от Общината.
Реализацията на проекта ще доведе до постигане на съответствие с европейските изисквания за пречистването на градските отпадъчни води, осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, намаляване на водните загуби и цялостно подобряване на предоставяните от „ВиК” ООД – Габрово услуги, посочват от дружеството.
Прогнозната обща стойност на проекта е до 64 096 194 лева без ДДС. Очакваната безвъзмездна помощ от програма „Околна среда“ е 56 987 926 лева, а собственото участие на „ВиК” ООД – Габрово е до 7 108 268 лева. Планираните инвестиции на територията на Габрово са за 23,64 млн. лева. Инвестициите планирани за Севлиево са над 31 милиона лева. 
Предвидено е проектът да се изпълнява за времето от началото 2025 г. година до края на 2028 г., казват от Община Габрово. 
БТА припомня, че в рамките на проекта „Воден цикъл на Габрово“, в периода 2012 – 2015 г. бяха изградени 120 км ВиК мрежи в града и ремонтирани пет помпени станции, а двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, бяха напълно реконструирани.
От дружеството посочиха за БТА, че „ВиК” ООД – Габрово поддържа и обслужва язовир „Христо Смирненски” и 240 повърхностни и подземни водоизточници, довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа с дължина 1960 км, 86 помпени станции, 270 напорни водоеми, 273 км канализационна мрежа, 42 094 сградни водопроводни отклонения и 13 390 сградни канализационни отклонения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари