На 4 юни 1998 г. Конституционният съд обявява за противоконституционен закона от 1947 г., с който са отнети царските имоти

На 4 юни 1998 г. Конституционният съд обявява за противоконституционен Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и на техните наследници, приет от VI Велико Народно събрание на 19 декември 1947 г. Решението на съда е по конституционно дело 13 от 1998 г., образувано на 20 март 1998 г., по искане на главния прокурор на Република България Иван Татарчев,  на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
В бюлетин „Дневни вести” на БТА четем за обявяване на държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и на техните наследници от VI Велико Народно събрание през 1947 г.:
София, 18 декември 1947 г. (…) Гласуван бе на първо четене и законопроектът за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници. По него говориха народният представител Петър Запрянов и министърът на финансите проф. Иван Стефанов, които заявиха, че със законопроекта не се наказват Кобургите за безбройните злини, коио причиниха на нашия народ, а само се възстановява частично една справедливост, като се връща на народа, онова, което е ограбено от него и което е останало в страната.
На края Великото народни събрание гласува окончателно законопроекта за лишаване от право на пенсия лицата, проявили фашистка дейност.
Заседанието бе вдигнато за утре. 15 ч. /ВИ/
***
София, 18 декември 1947 г. (…) Днес Великото Народно събрание има кратко заседание под председателството на подпредседателя Атанас Драгиев. Предвиденият в точка първа от дневния ред избор на Върховен съд на Народната република, бе отложен за едно от следващите заседания.
Приет за окончателно с незначителни изменения е законопроектът за изменение и допълнение на закона за данъка върху имоти, придобити по безвъзмезден начин.
Накрая ВНС гласува и законопроекта за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници. (…)
В емисия „Вътрешна информация” БТА откриваме информация за решението на Конституционния съд да обяви Закона от 1947 г. за противоконституционен, с което Симеон Втори може да си върне конфискуваните имоти:
Конституционният съд ще гледа делото за царските имоти вероятно в четвъртък
София, 2 юни 1998 г. /БТА/ Конституционният съд ще гледа по същество делото за царските имоти най-вероятно в четвъртък, а до края на седмицата ще има и решение, съобщиха от съда.
На 8 април съдът допусна до разглеждане иска на главния прокурор Иван Татарчев за обявяване за противоконституционен на Закона за обявяване държавна собственост на имотите на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници. (…)
***
Съобщение на Конституционния съд
Днес, 4 юни 1998 г., Конституционният съд на Република България разгледа в закрито заседание конституционно дело нр.13/1998 г., докладвано от съдията Стефанка Стоянова.Делото е образувано на 20.3.1998 г. по искане на главния прокурор на Република България.
С искането е оспорена конституционносъобразността на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници /ЗОДС/ – ДВ, бр. 305 от 31.12.1994 г.
Конституционният съдРЕШИОбявява за противоконституционен Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници – ДВ, бр. 305 от 31.12.1947 г. 
***
Решение на Конституционния съд
София, 4 юни 1998 г. (…) С чл.1 ЗОДС се обявяват за държавни всички движими и недвижими имоти, които се намират в пределите на страната, принадлежат на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис или на наследниците им и са лично придобити от тях или са наследени.За използването на такива имоти съгласно чл. 2 от същия закон се одобрява правилник на Министерския съвет по доклад на министъра на финансите. (…)
***
Цар Симеон може да си върне царските имоти
София, 4 юни 1998 г. /БТА/ След като днес Конституционният съд обяви за противоконституционен Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници, Симеон Втори може да си върне конфискуваните имоти, заяви за БТА главният прокурор Иван Татарчев.За да си върне имотите, цар Симеон трябва да подаде писмено искане до управление „Държавна собственост“ при областния управител, съгласно правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обясниха юристи. Искането трябва да бъде придружено с писмени доказателства, удостоверяващи че имота е негова собственост.Отписването от актовите книги за държавна собственост се извършва след като се поиска мнението на държавното юридическо лице, стопанисващо обекта.Дворецът „Врана“ се стопанисва от Столичната община, а дворецът в Царска Бистрица, ловните хижи Саръгьол и Ситняково и чифлика в Кричим се стопанисват от Министерския съвет. Къщата в село Баня, Карловско е почивна станция на Сопотските военни заводи.В тримесечен срок от постъпването на искането със специална заповед областният управител нарежда имотът да бъде отписан и собственикът да влезе във владение. Ако областният управителоткаже да деактува имота, собственикът може да оспори акта в съда. (…)(…) Все още няма официално становище на цар Симеон дали ще пожелае да си получи имотите.Главният прокурор Татарчев, който отправи искането до съда, уточни, че Симеон Втори желаел да си върне собствеността върху имотите.На 22 април с факс от Мадрид Симеон Втори съобщи, че царското семейство е научило със задоволство и вълнение решението на Конституционния съд да разгледа делото.  Царскотосемейство са може би единствените, на които не са се реституирали произволно отнетите им частни имоти, бе посочено във факса.
За всеки един от частните имоти, които цар Борис е притежавал, се съхраняват нотариалните актове за придобиването им. Личното имущество на царската фамилия се свежда до двореца„Врана”, вилата в Царска Бистрица (Боровец), ловните хижи в Саръгьол, Овнарско и Ситняково, чифликът в Кричим и една къща в село Баня, бе съобщено във факса на цар Симеон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари