На 5 юни 1972 г. е открита Конференцията на ООН за защита на околната среда

Днес се отбелязва Световният ден на околната среда – инициатива, одобрена по време на Конференцията на Организацията на обединените нации (ООН), която се провежда в шведската столица Стокхолм на 5 юни 1972 г. Конференцията преди 52 години е посветена на проблемите на природата и човешкото влияние върху околната среда.
В архивите на БТА в емисия „Международна информация“ се съобщава за началото и края на конференцията и се посочват акценти от нея:
Стокхолм, 5 юни 1972 г. /БТА/ Днес в Стокхолм бе открита конференцията за защита на околната среда, организирана от ООН. На нея присъстват делегати от 112 страни. Във встъпителното си слово при откриването на конференцията генералният секретар на ООН Курт Валдхайм осъди ядрените опити и употребата на химически обезлистители, които представляват сериозна опасност за нормалните жизнени условия на хората.
Москва, 6 юни 1972 г. /БТА/ На фона на Международната конференция на ООН за околната среда в Русия излиза статия, озаглавена „Променя ли се климатът на земята“. От информацията става ясно, че кореспондентът на в. „Известия“ се допитал до М. Будико, член-кореспондент на академията на науките на СССР и директор на главната геофизическа обсерватория по въпросите с климата.
„Има едно общо правило – колкото по-голяма е аномалията на времето, толкова по-рядко тя се среща и толкова по-малка е вероятността съвременниците добре да запомнят нещо подобно“, се казва в началото на статията. Колебанията на времето са свързани главно с неустойчивостта на атмосферната циркулация, а по-точно с циркулацията и в атмосферата, и в хидросферата, защото морските течения също са неустойчиви. Морските течения оказват голямо влияние върху времето на всеки сезон, се обяснява още в статията.
Въпросът за влиянието на човека върху климата е извънредно интересен, се подчертава и се посочват три фактора, първият от които е увеличението на концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата. „В резултат на изгарянето на голямо количество гориво съдържанието на въглеродния двуокис бързо нараства (…) и понеже въглеродният двуокис пропуска напълно слънчевата радиация и задържа топлинното излъчване от земята, той засилва така наречения парников ефект – повишава температурата на земната повърхност и температурата на въздуха на цялата планета“. Другият фактор е производство на енергия в резултат на човешката дейност. Третият фактор е аерозолът, т.е. финият прах, който се намира в атмосферата, се посочва също в статията.
Стокхолм, 7 юни 1972 г. /ТАСС/ Агенция ТАСС посочва, че „Съветският съюз и другите социалистически държави бяха принудени да се откажат от участие в конференцията, тъй като не бяха създадени условия за пълноправно с всички други държави участие в нея на Германската демократична република“. Информира се, че пред делегатите на конгреса реч произнесе министър-председателят на Швеция Улоф Палме. „Той посочи сложността на въпросите, отбелязани в дневния ред и каза, че безконтролното замърсяване на моретата и атмосферата може завинаги да наруши процесите, от които зависи животът на човечеството“. След това се изказа генералният секретар на ООН Курт Валдхайм и заяви, че „за разрешаването на кризата за околната среда е необходимо да се вземат мерки от световен мащаб“.
Стоклхолм, 16 юни 1972 г. /БТА/ След седемдневни разисквания работната група, натоварена от Международната конференция за опазване на околната среда в Стокхолм да изготви заключителната декларация до тази сутрин, бе постигнала съгласие по 25 от 27 члена на текста, който ѝ бе представен. Заключителната декларация ще служи за международна харта по въпросите на околната среда, се казва в статия, поместена в международния бюлетин на БТА. Разногласията се отнасят до новите мерки, които страните биха могли да вземат в областта на опазването на околната среда и до влиянието на тези мерки върху околната среда на други държави, както и до препоръката, отправена до държавите да постигнат във възможно най-кратък срок споразумение за пълното унищожаване на ядрените оръжия и на другите видове оръжия за масово унищожение, става ясно от информацията.
Стокхолм, 17 юни 1972 г. /БТА/ В шведската столица завърши Международната конференция на ООН по проблемите на околната среда. Както е известно Съветският съюз и повечето социалистически страни не участват в тази конференция поради това, че ГДР не бе допусната да участва в нея наравно с другите държави. „Конференцията е приела декларация за обкръжаващата човек среда, препоръка за създаване на специален орган по проблемите на околната среда и на паричен фонд, който да се образува от вноски на държавите членки на ООН и да се използва за решаването на проблемите на защита на околната среда“. Приетите документи ще бъдат внесени за одобрение от общото събрание на ООН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари