Над 100 деца използват социалните услуги на Центъра за обществена подкрепа, които Община Петрич изпълнява по проект

Рекламирай в beZpartien.bg

Над 100 деца използват социалните услуги на Центъра за обществена подкрепа в Петрич. Информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация са сред услугите, които центърът предлага на своите потребители. В момента работи над капацитета си, като към февруари потребителите са 118, каза за БТА управителят на услугата Соня Шуркова. 
През 2017 година Община Петрич е била бенефициент за участие по Оперативна програма „Региони в растеж“. В края на същата година Общината е сключила договор за финансиране на този проект, който е в подкрепа на деинституционализация на грижи за деца. По него е изградена и инфраструктура, която да предоставя грижи за деца от разформированите домове за деца, лишени от родителски грижи, каза за БТА Зорница Авгинова, която е началник отдел в „Европейско развитие и програми“. 
Общината е била одобрена по три проекта, предоставящи социални услуги. Направен е ремонт на „Център за настаняване от семеен тип“, изградена е нова сграда за преходно жилище и е направен ремонт на сграда за предоставяне услугата „Център за обществена подкрепа“, посочи Авгинова. 
Над 180 семейства и деца са ползвали услугата от началото досега. Продължителността ѝ е над шест месеца. Ние се нуждаем от достатъчно време, за да може да работим със семействата, които търсят нашата услуга заради различни трудности, разказа Щуркова. 
В центъра работят индивидуално с децата, като почти всички специалисти разполагат със собствени кабинети. Точно това, че разполагаме с добра база и самостоятелни кабинети дава възможност да подобрим качеството на услугите, посочи управителят. Основно мога да кажа, че поне 90 процента от специалистите работят индивидуално с децата, които имат потребност да посещават центъра, допълни тя. 
Щуркова посочи, че не пренебрегват и значението на груповите занимания, които са се превърнали в традиция, особено за празниците. Много държим децата да бъдат социални, да изградят умения и да бъдат толерантни, каза тя. 
Като добра практика в центъра, Щуркова изтъкна т.нар. „синя стая“. Тя се използва за изслушване на деца, които са претърпели някакво насилие. „Стаята“ е щадяща и е много близка до семейната среда. Към момента през нея са минали над 20 деца, посочи управителят. Предлагат и спешен прием на деца и семейства, които са претърпели насилие или са изпаднали в някаква трудност.  
Центърът за обществена подкрепа е с всеобхватна дейност и предлага различен тип грижи, насочени изцяло към психологическа подкрепа, подкрепа от логопед, социален работник, възпитател, каза Авгинова. Като добра практика тя посочи, че е имало синергичност между програмите, защото инфраструктурата е изградена по ОП „Региони в растеж“, а възнагражденията на екипите, които работят в центъра, както и режийните разходи са били поети в рамките на три години по ОП „Развитие на човешките ресурси“.  
Освен това е било закупено ново оборудване, както и нов автомобил, който да се използва за превоз на лица с увреждания и за хора, живеещи в по-отдалечените места, посочи началникът на отдела. 
В момента в Центъра за обществена подкрепа работят 18 служители. Основните специалисти, които работят директно с децата, са четири педагози, двама логопеди, двама психолози и трима социални работници. В центъра има още управител. Касиер, работник поддръжка и хигиенистки също са в екипа. 
Заместник-кметът по хуманитарни дейности Нина Попова посочи, че двете услуги  – „Център за обществена подкрепа“ и „Център за настаняване от семеен тип“ са приключили своята дейност по проекта, но тъй като се усеща нужда от тях, от администрацията са започнали процедура за преминаването им към държавна делегирана дейност. Общинските съветници вече са приели решение, в момента очакват окончателна заповед на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *