Над 56 жалби и сигнали са постъпили в пламентарната комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество за периода май-декември 2023 г.

Рекламирай в beZpartien.bg

Парламентът изслуша доклад за дейността на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 49-ото Народно събрание за периода май 2023 г. – декември 2023 г. 
В доклада се посочва, че за периода са постъпили над 56 жалби, молби, граждански инициативи и сигнали. В това число влиза и броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови данни и обстоятелства, или се изразява недоволство от отговорите на компетентните институции. Същите се завеждат към преписката на жалбоподателя и повторно се обработват, като се проучват новите факти и аргументи и отговорите на институциите. В писмата, изпратени до компетентните органи, настояваме, освен за отговор до Комисията, за всички действия по поставените проблеми да бъдат информирани и жалбоподателите.
За изминалия период са проведени девет заседания, на които са разгледани и приети законопроект за държавния бюджет на Република България (внесен на 5 юли 2023 г.), правила за избор на членове на Обществения съвет към Комисията, законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), окончателно гласуване на ЗИД на ЗДОИ в пленарна зала, Годишен доклад на Омбудсмана на Република България за 2022 г.,  вътрешни правилата за работа на Комисията, Избор на председател на Обществения съвет към Комисията, утвърждаване на правила за работа на Обществения съвет към Комисията, законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. , Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.
Комисията участва в различни събития и обществени обсъждания по покана на различни неправителствени организации, които търсят нейното съдействие при разрешаването на проблеми и въпроси, важни за обществото. Така също и организира изслушвания дебати между всички заинтересовани страни, по различни проблеми, които бяха поставени от гражданите чрез неправителствените организации, които ги обединяват, се посочва още в доклада на комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *