Над 80 доклада ще разгледа на днешното си заседание Столичният общински съвет

Над 80 доклада ще разгледа Столичният общински съвет (СОС) на днешното си заседание, което започва в 10:00 ч., показва дневният ред, публикуван на сайта на съвета.
В дневния ред е програма за обновяване на подвижния състав и специализирана техника за поддръжка на наземния обществен транспорт на София за периода 2024 – 2030 година. В доклада се посочва, че годишният пробег на столичния обществен транспорт надхвърля 65 млн. км, от които над 50 млн. – за наземния транспорт. В момента София разполага с почти 300 трамвайни мотриси, 130 тролейбуса и 700 автобуса, в това число електрически. Вносителите на доклада посочват, че голяма част от наличния подвижен състав е остарял, амортизиран и със значително по-ниски екологични норми от необходимите. 
На сесията на СОС ще бъде обсъдено предложение за използване на роботизирани устройства с изкуствен интелект при осъществяването на качествен контрол на състоянието на пътищата в Столичната община. В доклада на вносителите се посочва, че към настоящия момент качественият контрол на дейностите по поддържане и текущ ремонт на пътищата, собственост на Столичната община, се осъществява чрез месечни и постоянни инспекции, извършвани от представители на Общината. По време на проверките представителят на Общината, упражняващ контрол, подготвя протоколи, които очертават общите условия за посещение на място и всяко несъответствие, което може да бъде открито.
Съветниците ще разгледат доклад за изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Столичната община за 2024 година. Програмата е насочена към обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, които отстояват ценностната система на обществото в рамките на съществуващото културно многообразие в процесите на всеобхватна глобализация.
СОС ще разгледа и доклад за създаване на нова социална услуга в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „Хоризонти“. Основните дейности на Центъра ще са „Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга)“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия)“; „Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга)“ с адрес: гр. София, район „Слатина“, кв. „Христо Ботев“, ул. „514“ c капацитет 50 места.
Общинските съветници се очаква да обсъдят и доклад за приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни и деца с нисък ръст – гр. София (ЦСРИ), район „Оборище“. С доклада се предлага капацитетът на Центъра, разкрит през 2022 г., да се увеличи от 20 на 30 потребители.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари