Нагласите на родителите у нас към образователната система в контекста на пандемията са изследвани в ново проучване

Рекламирай в beZpartien.bg

Нагласите на българските родители към образователната система в контекста на пандемията са обект на проучване, реализирано от „Тренд“ по проект на Либералния институт за политически анализи (ЛИПА) и ЮНЕСКО. Изследването бе представено днес от Евелина Славкова от социологическата агенция и психологът гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева от Института за изследване на населението и човека при БАН.
Общо 71 процента от анкетираните са посочили, че отчитат негативни последици в знанията на децата си вследствие на дистанционната форма на обучение. Едва 22 процента не отчитат такъв дефицит, но трябва да се има предвид, че такъв отговор са давали предимно родители на деца в по-горни класове, които в някаква степен е възможно вече да са дистанцирани от образователния процес на детето си, коментира Евелина Славкова.
По думите й изследването е ценно в контекста на факта, че пандемията е вече отминала. „В крайна сметка, ние не го правим във втората или третата вълна на КОВИД-19. Тоест, дори в този момент родителите виждат негативните последици в образованието на своите деца“, каза Славкова. В проучването са участвали 607 респонденти, които са родители на деца във възраст от трети до 12 клас. Интервютата са били осъществявани от месец март до август тази година.
Общо 54 на сто от анкетираните са посочили, че вследствие на дистанционната форма на обучение забелязват негативни последствия в социалните умения на своите деца, 40 процента – във физическото развитие, а 38 на сто – в психичното здраве.
„Изследвания, които сме правили в БАН по време на различните вълни на КОВИД показват, че родителите много трудно идентифицират промени в психичното здраве на децата си“, коментира Цветелина Панчелиева.
Относно нивото на стрес при децата по време на дистанционната форма на обучение, едва четири процента от анкетираните родители са отговорили, че то е било много високо, а най-голям дял – 33 на сто, са посочили, че е било по-скоро ниско. Около 60 процента от родителите са казали още, че са подпомагали децата си в процеса на обучение активно или „по-скоро активно“.
Резултатите от проучването показват, че по-голям процент от родителите са по-скоро несъгласни или изобщо не са съгласни с твърденията, че дистанционната форма е по-удобна и че прави обучението по-достъпно, посочи Евелина Славкова. На въпрос дали смятат, че е необходимо образователната система да продължи да развива възможностите за дистанционно обучение, 48 на сто от анкетираните отговарят отрицателно, 34 процента – положително, а 18 процента – че не могат да преценят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *