Намаляват делата, които се разглеждат с участието на съдебни заседатели, каза Вера Найденова, председател на Районен съд – Плевен

Рекламирай в beZpartien.bg

Тенденцията е да намаляват наказателните дела, които се разглеждат с участието на съдебни заседатели. Това каза в интервю за БТА съдия Вера Найденова, председател на Районния съд в Плевен по повод проведената процедура към Общинския съвет за избор на съдебни заседатели за Окръжен и за Районен съд, към която имаше малък интерес. БТА припомня, че от заявени общо 174 места за двете съдилища, документи бяха подадени от малко от 70 души, а до изслушване бяха допуснати 63-ма. От тях са одобрени бяха 49 – 29 за Районен и 20 за Окръжен съд.
Според съдия Найденова, ако остане дори и тази значително по-малка бройка съдебни заседатели, няма да бъде нарушена сериозно работата на съда. През миналата година от близо 2800 дела, с участието на съдебни заседатели са разгледани 434, посочи тя.  
В същото време през настоящия мандат, за който са одобрени 99 съдебни заседатели, около 15 от тях са подали молби, че искат да бъдат освободени. Същевременно има и около 20 други, които са подали молба в деловодството на съда да не бъдат ангажирани за известен период от време, т.е. да не бъдат викани за заседания. 
Това ни създава известна трудност в работата, тъй като съдебните заседатели трябва да се избират за съответното дело на случаен принцип, т.е. в системата има опция за всяко конкретно дело да бъде избран съдебен заседател на случаен принцип. Получава се така, че изборът се прави, деловодителят се опитва да се свърже с избрания съдебен заседател, но той не си вдига телефона. При нас е прието, ако до половин час избраният съдебен заседател не върне обаждане, да се премине към избор на друг чрез системата. Редки са случаите, в които съдебен заседател, избран за дадено дело, забрави да дойде на заседанието. Може би са три или четири пъти за изминалите почти четири години, обясни съдия Найденова.
„Надявам се, че дори и с тази значително по-малка бройка одобрени съдебни заседатели ще можем да се справим. За мен е по-важно от одобрените да има достатъчно педагози, тъй като изискването е 10 % от избраните съдебни заседатели да са такива, обясни съдия Найденова. Изискването е във връзка с дела, при които подсъдимият е непълнолетен. 
Председателят на Районния съд в Плевен смята, че заплащането не може да бъде мотив, за да се кандидатства за съдебен заседател. Според нея причината за по-ниския интерес към процедурата за избор на съдебни заседатели е провеждането ѝ през летния сезон, когато повечето хора са извън града, на почивка и е възможно информацията да не е достигнала навреме до тях. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *