„Когато даваме с радост и приемаме с благодарност, животът ни благославя.”
Мая Анджелоу
Финансово дарение
Вашите дарения ще подпомогнат нашите усилия да продължим да развиваме свободно и независимо дейността си.
Рубриката „Шибанистан“ и информационна агенция „БезпартиенБГ„, вече две години работят в обществена полза, основно с личен ресурс и средства.
Предвид големият интерес и Вашите желания, да бъдете съпричастни към нашите усилия да наричаме истината, обявяваме официално и формата, чеез която може да дарите в подкрепа дейността на независимата, свободна и гражданска журналистика.
Информационна агенция „БезпартиенБГ„, е собственост на: „Съюз на радио слушателите“, гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Сливница“ 33, ЕИК: 206444042
Можете да посочите и за какво да бъдат използвани Вашите средства !
Как мога да даря средства?


Можете да дарите средства по банков път, чрез EasyPay, както и да се свържете с нас телефон и имейл адреси:
news@bezpartien.bg
office@bezpartien.bg
Телефон: +359 878 155 444

Банкова сметка за дарения в лева:

Пощенска банка
IBAN: BG20 BPBI 88981031 6378 01
BIC: BPBIBGSF
Сдружение „Съюз на радио слушателите“