Народното събрание разглежда на първо четене два законопроекта за промени в Закона за железопътния транспорт

Рекламирай в beZpartien.bg

Народното събрание разглежда на първо четене два законопроекта за промени в Закона за железопътния транспорт. Работата в пленарната зала бе подновена с проверка на кворума от заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова (ГЕРБ-СДС). Първият законопроект е внесен от народния представител Димитър Найденов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ свързан с изменения, с които се създава възможност пътният лист на локомотива, удостоверението за спирачната маса на влака, бордовият дневник на локомотива и разписанието на влака да се съхраняват и на електронен носител.
Вносителите на законопроекта казват, че един от най-важните елементи, свързани с осигуряването на безопасността в железопътния транспорт, е наличието на системи за осигуряване на движението на влаковете, които са интегрирани както в железопътната инфраструктура, така и в подвижния състав. В мотивите към законопроекта е записано, че закупеният подвижен състав от железопътните превозвачи в последните години – локомотиви и мотрисни влакове, притежава технически средства, чиито функционалности позволяват частична или пълна замяна на хартиените документи с такива на електронен носител.
Вторият законопроект е с вносител Министерския съвет. В доклада на комисията по транспорт се посочва, че предлаганите изменения в Закона за железопътния транспорт са свързани с мотивирано становище на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение на България за неосигуряване на правилното транспониране на европейска директива за отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. В текста на доклада се предлага разпоредба, според която лицата, участващи в органите на управление на железопътна инфраструктура да работят безпристрастно и тяхната безпристрастност да не е повлияна от никакви конфликти на интереси. Те не могат да извършват и конкурентна дейност, както и да бъдат в договорни отношения с железопътни предприятия, дружества или сдружения, сочи докладът. Допълва се, че въпросните лица няма да могат да заемат едновременно следните длъжности: членове на органи на управление на управител на инфраструктура и членове на органи на управление на железопътно предприятие; служители, отговорни за вземането на решения във връзка с основните функции; членове на органи на управление на железопътно предприятие; ако има надзорен съвет – членове на надзорния съвет на управителя на инфраструктура и членове на надзорния съвет на железопътно предприятие; членове на надзорния съвет на предприятие, което е част от вертикално интегрирано предприятие и което упражнява контрол едновременно над железопътно предприятие и над управител на инфраструктура, както и членове на органите на управление на този управител на инфраструктура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *