Не само на 1 юни трябва да се вгледаме в децата, а всеки ден да им посвещаваме внимание, казаха за БТА специалисти от Национална мрежа за децата

Не само на първи юни следва да се вгледаме в децата, а всеки ден трябва да им посветим своето внимание. Това мнение изказаха пред БТА специалисти от Национална мрежа за децата (НМД) във връзка с днешния Международен ден на децата. Според тях държавата също трябва да създава условия за по-добрата връзка между родителите и децата от най-ранна детска възраст. Те напомниха за забързаното ежедневие, което пречи на това семействата по-често да се събират заедно.
Това вглеждане, за което говорим, е нещо много лично и индивидуално. То може да е споделен миг, създаване на спомен, общо преживяване, посочи Белла Дамянова, координатор “Политики за децата” към НМД. В забързаното се ежедневие често всичко е разчетено до минута, планирано до детайл, а трудностите и липсата на подкрепа отнемат от времето за детето и от възможността родителят да откликне на нуждите му, каза тя.
От НМД откроиха, че разпределението между работното и семейното време следва да е специален акцент, а формите на родителска подкрепа са ключови за изграждане на стабилна и достатъчно добра и сигурна връзка между децата и родителите. Това е подкрепа още от пренаталния период и от раждането, поясниха специалистите. Държавата следва да подкрепя изграждането на мрежи, в които родителите да се чувстват сигурни да се включат – доверителна връзка с персонала на детските заведения, болници, ясли, детски градини, училища, каза Дамянова.
Много важна е и приемствеността в детските политики и спешни решения за системни проблеми като обезпечаване с кадри, които полагат грижа за най-малките (акушерки, медицински сестри, педиатри), добави също специалистът. И напомни и за каузата за изграждане на Националната детска болница.
Политиките за децата – резултати и очаквания
Политиките за децата и семействата присъстват в дневния ред на институциите, но, уви, без върху тях да има поставен траен и приоритетен фокус и без да се търсят системни решения, смята Георги Еленков, директор “Политики за децата” към НМД. Като пример той посочи липсата на Национална стратегия за детето, която да даде нужната основа за „мултисекторна интегрирана подкрепа към децата и семействата с деца в България“. Тази липса беше отразена и в Бележник 2024, който НМД изготви за държавната политика за децата през миналата година. Общата оценка бе „Добър 3.59“. Въпреки по-високата оценка в сравнение с предишното издание на Бележника организацията напомня за нуждата от повече реформи. „Повишената оценка отдава нужното признание за приетите положителни изменения в политиките за децата и семействата от 2023 г., но и ясно показва, че са необходими далеч по-обхватни реформи“, коментира Еленков.
Положителното от изтеклата година е, че продължиха редица подобрения в системата на социално подпомагане. Ускорено бяха приети закъснели нормативни промени, касаещи домашното насилие, правосъдието за деца в конфликт и контакт със закона, каза специалистът. Той отбеляза и положителните стъпки относно процеса по осиновяването. Сред нерешените проблеми са сериозните регионални различия в майчиното и детското здраве, ранната грижа, образованието, достъпа до социални услуги, посочи Еленков. Изцяло нереформирана е системата на борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, смята той.
В мониторинговия доклад за Бележник 2024 разглеждаме проблема с агресията сред децата от най-различни ракурси, в т.ч. липсата на достатъчно социално-емоционално учене в класната стая и на ученическа медиация, обясни Еленков. По думите му е обърнато внимание на „неспособността на държавата за превенция и ефективно адресиране на силно ескалиращи родителски конфликти“. От НМД отчитат и липсата на достъп до социални услуги за деца и родители в много общности, неефективна превенция на агресията и тормоза между деца онлайн и др.
Относно здравеопазването от НМД отчитат като успех усилията по темата за лечебната храна за деца и възрастни с недохранване. Победа през миналата година за НМД, сдружение „Общност Мостове“, 20 други граждански организации и педиатри, активисти и родители беше това, че здравната каса прие два допълнителни кода, на основание които над 550 български деца и възрастни с недохранване да могат да кандидатстват за отпускане на медицинска храна за домашно ползване, каза Георги Еленков. По думите му обаче тази победа не е била докрай, защото в началото на април е прието дискриминационно указание, с което Касата е лишила стотици от достъп до лечебна храна „като грижа за държавата“.
В НМД отчитат известен напредък по изграждане на Национална детска болница – другата кауза в здравеопазването. През последните две години процесът най-после се движи с известна приемственост и проследимост, смята Надежда Цекулова, консултат на НМД и член на Обществения съвет за Националната детска болница. Макар темпото да не съответства на заявката, че това е „приоритет“ и че ще се изпълнява „ускорено“, все пак сме свидетели на усилия процесът да не се прекъсва, да не се връща в изходна позиция с всяко ново политическо ръководство и да не се бламира, коментира тя. Цекулова посочи проблем, чието решение не се движи с необходимото темпо, а именно недостигът на професионалисти по здравни грижи, които притежават компетенции и желание за работа с деца. „Липсата на лекари с тесни специалности нарушава драстично достъпа на децата, живеещи извън четирите града с медицински университети“, каза също тя. Намаляването на броя и застаряването на педиатрите, работещи в извънболничната помощ, оставя хиляди деца в цялата страна, включително в големите градове, без личен лекар и без достъп до първични грижи, отбеляза още Цекулова.
Проблем, с който от години се занимава Мрежата, е липсата на достатъчно места в яслите и детските градини в София и други големи градове. Това има негативен ефект не върху ранното детско развитие на детето и неговата социализация, а оставането на родител в работоспособна възраст у дома, за да се грижи за детето си, дава отрицателни последствия за икономическото развитие на страната, коментира Диана Андреева, координатор „Образование“ към НМД. 
През 2023 г. НМД заведе иск пред Европейския комитет за социални права, като основните проблеми, изведени в жалбата на Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата и Eurochild, се отнасят до липсата на места в детските градини в някои градове, липсата на адекватен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст в цялата страна, отбеляза тя. Подкрепа на алтернативните форми за образование и грижа в ранна детска възраст като кооперативи, детски центрове за деца от една до четиригодишна възраст, чрез подходящи общински или национални програми за финансиране, е едно от предложенията НМД. Промяна в изискваните минимални нива на квалификация на персонала и даване на възможност на студенти и хора, преминали квалификация с курсове да работят в ясли и детски градини, е друга възможност според НМД.
Отличия за героите на децата
Снощи за поредна година Национална мрежа за децата (НМД) връчи наградите „Златна ябълка“ за личности и организации, които помагат за благосъстоянието на децата. 
Огромна част от номинациите бяха за инициативи, които започват в рамките на един град, на една общност, но се разрастват в цяла област, увличайки още и още добротворци и хора, които се нуждаят от подкрепа, каза за БТА изпълнителният директор на НМД Георги Богданов. „У нас социалното предприемачество и доброволчеството трябва да бъдат развивани целенасочено“, коментира той. И напомни, че НМД ще продължи да настоява за приемане на закон за доброволчеството. Изключително важно е семействата ни да бъдат подкрепени, за да оглеждат и възпитават повече деца и деца, които да са независими и уверени възрастни, подчерта той.
****
Международният ден на децата се отбелязва от 1925 г. съгласно решение на Световната конференция за благосъстояние на децата с участието на 54 държави, проведена същата година в Женева, Швейцария. Тогава е приета Декларация за правата на детето без значение от неговата раса, националност и религия, сочи информация на отдел „Справочна“ на БТА. Също така днес се отбелязва от 2013 г. и Световният ден на родителите. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари