Необходимо е националното законодателство да претърпи сериозни изменения, за да постигнем 100% онлайн община, каза в интервю за БТА Цветелина Калчева, председател на комисия „Дигитална и иновативна администрация“ към НСОРБ

Необходимо е националното законодателство да претърпи сериозни изменения, за да постигнем 100% онлайн община. Това каза в интервю за БТА Цветелина Калчева – председател на постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)  и секретар на Община Троян.
Според Калчева основните приоритети, които стоят пред община Троян в частност, и пред българските общини като цяло, са свързани с осигуряването на лесен и унифициран достъп до публична информация за гражданите и бизнеса. 
Калчева посочи, че всички услуги, за които законодателството позволява – заявяване, заплащане и получаване, се предлагат от Община Троян като електронни. „Правя това уточнение, тъй като все още изготвянето им се осъществява от човек, а масовото мнение е, че електронната услуга е натискане на един бутон. В момента при нас върви процес по внедряване на едно иновативно за местната администрация решение – роботизирана обратна връзка към заявителите на 10 често използвани услуги. По този начин своевременно гражданите ще бъдат информирани по телефона, че документът им е готов, както и за начините, по които могат да го получат. През следващата година планираме да разширим обхвата на услугите“.
Тя обясни, че за жалост, използването на електронни услуги не е толкова масово в общината, въпреки че с всяка изминалата година броят на заявените електронни услуги плавно расте. „Прави впечатление, че гражданите обикновено заявяват електронни услуги по гражданско състояния, докато бизнесът – предимно в областта на устройство на територията и местните приходи, но като цяло няма превес на някоя от двете групи при използването на електронни услуги на местно ниво“, допълни тя.
„Необходимо е националното законодателство да претърпи сериозни изменения, за да постигнем 100% онлайн община. Множество институции все още изискват документ на хартия с подпис и печат, като цитират правни основания. Още през 2015 година бяха разработени на национално ниво редица публични регистри, чрез които институциите трябваше по служебен път да се снабдяват с документи, налични в определен регистър. Това, за съжаление, все още не се случва напълно. Тук мога да кажа, че Община Троян е една от първите общини, която спря да изисква от гражданите документи, които самата администрация издава или можем да набавим по служебен път чрез осигурените ни достъпи“, посочи Калчева.
Ако сравним дигитализацията със старите начини за предоставяне на административни услуги, ще видим, че тя спестява най-вече време и средства. От всяка точка на света, по всяко време, без загуба на време за паркиране, редене на опашки и т.н. всеки човек с наличен електронен подпис може да заяви, заплати и получи необходимата услуга. Ако всички информационни системи са обвързани, тогава човек лесно ще може да менажира делата си през приложение на телефона или компютъра, без да е необходимо да обикаля за снабдяване с документи. Естония и Великобритания са добър пример, че това е работещо решение, допълни тя.
За да стане по-масово използването на електронни услуги, е необходимо централизирано да се популяризира възможността и начина за тяхното ползване, подчерта Калчева. По примера на разяснителните кампании за машинно гласуване на изборите – по телевизията, чрез социалните мрежи и рекламни банери. „Ако не се афишира, ако не се обсъжда често, не виждам как електронните услуги ще се превърнат от възможност в необходимост“.
Необходимо е да се работи в посока по-нататъшното опростяване на достъпа до електронни услуги, каза Калчева. „Срещала съм информация, че се планира в личните карти на българските граждани да се вгради елемент, чрез който документът за самоличност ще може да се ползва като електронен подпис. Считам, че внедряването на тази новост неминуемо ще улесни достъпа до електронни услуги и те ще се използват много повече“.
Българските общини са изправени пред редица предизвикателства – иновации и дигитализация, киберсигурност, зелени практики. Експертизата на членовете на постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ към сдружението на общините  е адекватна на сферата на дейност на комисията, което ми вдъхва увереност, че ще излагаме компетентни становища и ще предлагаме за разглеждане работещи решения, каза Калчева. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари