Нуждаем се от повече жени в науката

Рекламирай в beZpartien.bg

Едва ли има по-добър повод от 11 февруари – Международния ден на жените и момичетата в науката, да се споделят някои мисли за ангажимента на Европейския съюз (ЕС) да подкрепя жените и момичетата да заемат полагащото им се място в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Значението на този ден, а и на цялостните ни усилия за изграждане на Съюз на равенство, е още по-голямо именно през тази година, в която предстоят избори за Европейски парламент.
В ЕС 41 % от учените и инженерите са жени. Картината обаче се променя, когато разглеждаме жените като самостоятелно заети специалисти в областта на науката, инженерството и информационните и комуникационните технологии. При тях процентът намалява до малко над 25 на сто. Изводът е ясен: нуждаем се от повече жени в науката.
За мен са окуражаващи многобройните конкретни действия и мерки, които ЕС вече е предприел както за подобряване на съотношението между половете в сферата на научните изследвания и иновациите, така и специално за подкрепа за жените в областта на STEM.
Още със стартирането на сега действащата програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт Европа“, за периода 2021—2027 г., ние поставихме силен акцент върху постигането на равенство между половете в областта на научните изследвания и иновациите. За да получат финансиране, научноизследователските организации и висшите училища трябва да имат план за равенство между половете. За нас, тези планове са основен инструмент за създаване на справедливи, приобщаващи и безопасни условия за труд и за стимулиране на трайни институционални промени в Европа. Наред с това финансираните от ЕС проекти трябва да включват перспективата за равенство между половете, за да се гарантира, че дейността им е релевантна за всички европейски граждани.
Чрез инициативи като действията „Мария Склодовска-Кюри“ определяме високи стандарти за обучение на изследователите и за насърчаване на равните възможности в академичните среди и извън тях. Изискванията за равнопоставеност между половете, които се съдържат в тези инициативи, дават резултат, като жените изследователи съставляват над 42 % от бенефициерите на всички равнища на кариерата и 46 % от докторантите.
Какво обаче правим, за да подобрим участието на жените и момичетата специално в областта на STEM? Европейската комисия създаде и задейства редица политики и инициативи. Например работим с университетите и заинтересованите страни в областта на научните изследвания, за да направим образованието и професионалното развитие в областта на STEM по-привлекателни с включването на изкуствата, социалните и хуманитарните науки – това е така нареченият подход STE(A)M.
Важен елемент от тези усилия е да насърчим любопитството сред младите момичета да открият за себе си STEM и да създадем благоприятна среда за тях. Това е основата на програмата Girls Go Circular („Момичетата се подготвят за кръговата икономика“). От стартирането си през 2020 г. програмата е помогнала на над 32 000 момичета в 23 държави да придобият цифрови и предприемачески умения. До 2030 г. ще разширим програмата, така че да обхване всички 27 държави членки, като бих искала да насърча всички момичета да се запознаят с възможностите, които тази програма може да им предложи.
Успоредно с това отдаваме признание на постигнатите успехи. Тази година ще отбележим отличните резултати, постигнати от европейските академични и научноизследователски организации чрез второто издание на наградата на ЕС за застъпници за равенство между половете.
Продължаваме също да поставяме в центъра на общественото внимание изключителните жени новатори. 10-ото издание на наградата „Жени новатори“ ще се проведе на 18 март като част от Седмицата на научните изследвания и иновациите. Тази награда отличава жени, които са успели да реализират реално въздействие от преломните идеи. Надявам се, че наградата ще вдъхнови новаторите на утрешния ден да следват техните стъпки.
Трябва да работим по всички направления, за да има равенство между половете, многообразие и приобщаване. Това единственият начин да гарантираме, че научните изследвания и иновациите ще преодоляват предизвикателства, които засягат всички нас.
* Илиана Иванова, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Статията е специално предоставена на БТА от Представителството на Европейската комисия в България по случай Международния ден на жените и момичетата, занимаващи се с наука. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *