Община Бургас е изготвила програмата си за демографско развитие

Рекламирай в beZpartien.bg

Община Бургас е изготвила програмата си за демографско развитие съгласно изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България до 2030 г. Това става известно от докладна записка на кмета на общината Димитър Николов, внесена в Общински съвет – Бургас. Предложението му за приемане на стратегическия документ ще бъде разгледано от съветниците на предстоящото им редoвно заседание на 31 август, показа проверка на БТА. 
В програмата са анализирани демографските тенденции и предизвикателства в общината, които са резултат, както от естествените процеси, които протичат на национално и местно ниво, така и на външни, непредвидени фактори, каквито са пандемията от COVID-19 или военните действия в Украйна, уточнява кметът на Бургас.
Документът е разработен от екип от преподаватели при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ под ръководството на доц. д-р Георги Бърдаров и има за цел да идентифицира и прецизира местните демографски предизвикателствата и потенциалните вектори за развитие на Бургас, както и да конструира система от мерки по различните политики, за които отговорност носи местната власт, посочва кметът Николов в докладната си. 
БТА припомня, че Програмата за демографско развитие на Община Бургас беше подложена на обществено обсъждане през юли, като становища по нея се приемаха до 14 август. В публикувания в сайта на местната администрация документ се посочват основните направление, по които ще се работи за преодоляването на демографската криза. 
„Основните заплахи пред Бургас от демографска гледна точка са свързани с изселването от общината на млади хора. Независимо от общата тенденция през последните петнайсетина години Община Бурагс е сред малкото в страната, които не намаляват отчетливо своето население, дори в отделни години бележи ръст, но за съжаление младите хора не се задържат в града и общината“, пише в Програмата. 
Населението на община Бургас според последното преброяване (2021 г.) е 194 993 души, като съставлява 3 на сто от населението на България и формира малко над половината от населението на Област Бургас – 51,7 на сто. В Демографския план на Бургас са заложени няколко стратегически приоритети като стимулиране на раждаемостта, пълноценното използване на потенциала на възрастните хора, осигуряването на равен достъп до образование и модерни здравни грижи, както и прилагането на мерки за  подпомагане на млади предприемачи.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *