Община Ловеч получи акт от АДФИ заради нарушения на предходното ръководство

Община Ловеч получи от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) акт за административно нарушение след извършена проверка за законосъобразност на отчетените задължения за разходи и поетите ангажименти за разходи към 31 декември 2023 г. Това съобщиха от общинската администрация.
Констатациите от финансовата инспекция сочат, че към тази дата, както и към 31 декември 2022 г. размерът на наличните ангажименти за разходи не е в съответствие с изискванията на разпоредба на Закона за публичните финанси. Според документа с решението за приемане на бюджета на Общината Общинският съвет одобрява и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината. Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи на последните четири години. Размерът не е в съответствие и с допустимия размер за поемане на нови ангажименти за разходи, определен с решението на Общинския съвет, с което е приет бюджетът на Общината за съответната година. 
В случая за 2022 г. надвишението е с 15,57 на сто, а за 2023 г. – с 15,89%. За миналата година превишението е заради сключени от предходното ръководство на Община Ловеч дългосрочни договори и договори за издръжка, изплащани със собствени средства – така се е допуснало натрупването на нови задължения за разходи и поемането на ангажименти за разходи, които не са били предвидени в бюджета на общината. Друга разпоредба на Закона за публичните финанси гласи, че не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. Неизпълнението на това изискване е нарушение на бюджетната дисциплина, за което е съставен и актът.
АДФИ състави акт на предишния кмет на община Ловеч Корнелия Маринова и относно провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане на площадка за депониране – клетка №2, етап I, от Регионалната система за управление на отпадъците и договор за строителството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари