Община Разград ще получи финансиране за проекта за ремонт на коритото на река Бели Лом

Община Разград ще получи средства от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти за още едно проектно предложение, съобщиха от общинската администрация. Кметът Добрин Добрев подписа споразумение с министъра на регионалното развитие инж. Виолета Коритарова за реализация на проекта „Ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград“. Той е за 31 089 680,68 лева с ДДС и е на най-голяма стойност сред седемте одобрени проекти, посочват от общината. Предвижда се дейностите да се реализират в продължение на три години, като за всяка от тях ще се отпуска необходимата за предвидените работи сума.
По проекта поетапно ще бъдат изпълнени дейности по почистване и укрепване на бреговете на р. Бели Лом в регулацията на град Разград и ще се осигури пропускателната способност на сеченията при преминаване на максимални оразмерителни водни количество. Техническото решение е изработено на база хидроложки и хидравлични изчисления за р. Бели Лом. Общата дължина на речното корито на реката, която преминава през Разград, е 3950 м. Предвижда се да бъде премахната компрометираната бетонова конструкция на дъното и ще бъде изградено изцяло ново корито на реката с шест рампи за обслужване на коритото от почистваща техника. Ще се извърши ревизия на мостовите съоръжения в участъка от бензиностанция „Петрол“ до бившия „Месокомбинат“, част от мостовете ще се ремонтират, а други ще бъдат подменени, посочиха от общинската администрация. 
С това подписаните споразумения за осигуряване на средства по Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за изпълнение на проекти на Община Разград стават пет. Останалите одобрени са за „Ремонт на общински път RAZ 1111 / III 204 Разград-Благоево/ граница общ.(Разград Попово) Еленово Дриново/III 204/“ за 1 012 800 лева; „Ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110 / RAZ 1113 o.п. Разград-Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец – /III-205/“ – 2 429 451,67 лв. без ДДС; „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр. Разград – Трети участък от ул. „Странджа“ – 1 048 406.74 лв. без ДДС; „Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Разград“ – 875 000.00 лева без ДДС. По реализацията на тези проекти вече тече подготовка за обявяване на обществени поръчки за определяне на изпълнители на предвидените дейности.
От общинската администрация припомнят, че за пръв път в държавния бюджет бе предвиден ресурс за реализация на общински проекти съобразно проектната готовност на общините. За Община Разград бе предвидено финансиране за седем проекта на обща стойност над 43 милиона лева.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари