Община Севлиево кандидатства по проект за ефективно улично осветление в шест села

Рекламирай в beZpartien.bg

Община Севлиево ще кандидатства за въвеждане на енергоефективно улично осветление в селата Батошево, Бериево, Градница, Душево, Крамолин и Петко Славейков, съобщиха от местната администрация. 
Кандидатстването на Община Севлиево за безвъзмездна финансова помощ е по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийноефективни системи за улично осветление“, като предложението е подкрепено вече от Общински съвет – Севлиево, допълват от местната администрация. 
Повишаването на енергийната ефективност и модернизацията на системите за улично осветление ще допринесат за намаляване разходите на общината с фокус върху устойчивото използване на ресурсите във връзка с климатичните изменения и зелената инфраструктура. Спестяването на енергия и разходи ще допринесе за повишаване на възможностите за инвестиране във възобновяеми източници и разработване на системи за мониторинг и управление на енергията на системите за улично осветление, информират още от администрацията. 
Проектът включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на система за улично осветление на населените места Батошево, Бериево, Градница, Душево, Крамолин и Петко Славейков. Предвидените дейности съответстват на Плана за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021 – 2027 г.: Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност, специфична цел 3.1. Градско развитие и укрепване на селищната мрежа, програма/мярка „Благоустрояване на публична инфраструктура в селата“, дейност „Изграждане и реконструкция на улично осветление в селата“, посочват в допълнение от Община Севлиево. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *