Общините от област Видин ще получат европейски средства по процедура за рециклиране на биоразградими отпадъци

Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО)-Видин и участващите в него 11 общини – Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Макреш, Димово, Кула, Ново село, Ружинци и Чупрене, са конкретни бенефициенти по процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“. Това съобщиха за БТА от Областния информационен център (ОИЦ) във Видин.
Процедурата се реализира по Програма “Околна среда” 2021-2027 г. и чрез нея ще се осигурят средства за необходимите съдове, техника и инсталации, за да се събира разделно цялото количество хранителни и градински биоотпадъци, които се събират чрез общинските системи за смесено събиране на битови отпадъци, допълниха от там.
Конкретни бенефициенти по процедурата са общо 78 общини от 14 РСУО. Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2025 г., като критериите за оценка на проектните предложения са разделени в две групи – за административно съответствие и допустимост и оценка за качество.
Бюджетът на процедурата е над 145 млн. лв. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за 1 тон разделно събрани и рециклирани биоразградими битови отпадъци при изграждане на инсталация за компостиране е до 807 лв. на тон без данък добавена стойност (ДДС). Максималната стойност на БФП за 1 тон разделно събрани и рециклирани биоразградими битови отпадъци при надграждане с подобряване и модернизиране на технологията на съществуващи общински инсталации за компостиране е до 551 лв. на тон без ДДС.
Съфинансирането от страна на бенефициентите е задължително и е в размер на минимум 20% от общия размер на допустимите разходи по проекта, уточниха от ОИЦ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари