Общинските съветници във Видин гласуваха външните спортни площадки в дворовете на училищата да се ползват в извънработно време

Общинските съветници във Видин гласуваха външните спортни площадки и съоръжения в дворовете на училищата на територията на община Видин да се ползват в извънработно време. Всички присъстващи 28 общински съветници подкрепиха единодушно предложението на председателя на Общинския съвет.
По време на дискусията беше изразено мнението, че подобна стъпка е трябвало да бъде предприета отдавна, тъй като е в интерес на децата и младежите на Видин. Общината е собственик на тези терени, които са публична общинска собственост. Освен че децата могат да спортуват, това е и форма на възпитание, каза кметът на община Видин д-р Цветан Ценков. Идеята е след учебно време училищата да бъдат отворени и децата и младежите да имат свободен достъп до спортните съоръжения. Така ще се осигурят повече условия за развитието на масовия спорт, допълни той. Ще бъде инициирана среща на общински съветници от Комисията за работа с децата, младежта, спорта и туризма с директорите на учебните заведения, учителите по физическо възпитание, както и с треньорите от спортните клубове, на която да бъде дискутирано предложението. С цел предотвратяване на вандалски прояви ще бъде осигурено постоянно видеонаблюдение на спортните обекти в училищата, увери кметът. 
По време на заседанието Общинският съвет прие решение за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез ново водовземно съоръжение от находище „Градец“ в община Видин. През 2023 година са издадени разрешителни за водовземане на минерална вода от находищата „Видин“ и „Сланотрън“. С това предложение се финализирана процедурата по издаване на разрешително и за находището до село Градец. По думите на кмета д-р Ценков община Видин подготвя процедурите за избор на изпълнители за трите находища, като това се очаква да се случи до края на годината.
Общинските съветници бяха запознати с писмо на изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ д-р Ивета Найденова. В него тя обяснява, че основен проблем на болничното заведение е липсата на медицински кадри. В тази връзка кметът д-р Ценков предложи на следващи заседания в дневния ред на Общинския съвет да бъде гласувано отпускането на над 20 стипендии на студенти, които учат медицина.  
В дневния ред на заседанието местният парламент одобри и предложения за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, както и формиране на група под определения минимум за учебната 2024/2025 година с полудневна организация на предучилищното образование във филиал „Здравец“, с. Капитановци, към детска градина „Русалка“. Прието бе и предложение за утвърждаване на самостоятелни паралелки в училищата с пълняемост под задължителния минимум за новата учебна година.
На заседанието положи клетва новоизбраният кмет на село Слана бара Толя Иванова.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари