Общо 3900 европроекта са реализирани в област Варна за шест години, беше посочено на конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“

Рекламирай в beZpartien.bg

Трябва да показваме приноса на България в Европейския съюз, а не само приноса на европейските пари в България. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев на откриването на регионалната конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ в Националния пресклуб на БТА във Варна.
Вълчев обясни, че идеята на конференциите, които БТА прави във всички пресклубове в България – вече 30 на брой, както и в пресклубовете в съседните на България държави, е да се допринесе за по-доброто разбиране на ролята на политиката на сближаване. Цели се и постигане на повече осведоменост за проекти, които са финансирани от Европейския съюз, конкретно чрез кохезионната политика, както представяне на резултатите от такива проекти на местно ниво. 
На регионалната конференция във Варна присъства и кметът на община Варна Благомир Коцев. „Имаме запитване за побратимяване с град Охрид,  Северна Македония. Това е изключителна възможност за сближаване не само между Варна и този град, но и между двете държави“, обяви той. 
„Радостен съм, че нашият град е домакин на тази конференция. Имаме нужда от такива дискусии. Смея да твърдя, че мястото на Варна е значимо в Европа. Ние правим всичко възможно като община да работим за това – да доведем Европа тук. Правим, като прилагаме добри, успешни практики от други европейски общини. Показваме прозрачно управление и ви уверявам, че така ще бъде и занапред“, каза Коцев. 
Общо 3900 проекта на обща стойност 900 088 750,34 лв. са реализирани на територията на област Варна от началото на изминалия програмен период 2014 – 2020 г. към 31 декември миналата година, обяви в рамките на конференцията управителят на Областен информационен център – Варна д-р Виктория Николова.
През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход с цел развитие на отделно партньорство и насърчаване на сътрудничество между различни заинтересовани страни, между отделни административни звена и публични институции. Това заяви Галина Иванова, началник отдел „Североизточен регион“ от Главната дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
Повече от 75 000 деца и младежи са подпомогнати от Европейския социален фонд чрез Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в България, обясни Ташка Габровска – държавен експерт, Отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика. 
По думите ѝ чрез програмата се е развила приемната грижа, предоставили са се много услуги за всички групи на населението. „Много млади хора, които излязоха от институциите, получиха широк пакет от услуги за интеграция в обществото, подпомогнахме и доставчиците на социални услуги. Разви се и патронажната грижа“, добави Габровска. 
Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ –  Варна (ВВМУ) разработва проекти за финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство, като до два месеца се очаква и официалната информация за стартиране на проект. Това обяви проф. Мирослав Цветков, капитан I ранг,  началник на „Научна секция“ във ВВМУ. 
Той представи работата на учебното заведение, като говори и за най-голямата лаборатория за космически изследвания в България, открита в края на февруари във ВВМУ. Капитан I ранг проф. Мирослав Цветков представи и работата на ВВМУ с някои европейски агенции и различни проектни инициативи, които се изпълняват с европейско финансиране. 
Общините трябва да бъдат по-гъвкави при оползотворяването на европейските средства, от които могат да се възползват, коментира Вълчо Вълчев – заместник-кмет на община Суворово. Получаването на определени суми по оперативните програми чрез различни проекти не бива да бъде самоцел. Тези средства трябва да бъдат използвани след внимателна преценка, посочи още той. Вълчо Вълчев бе категоричен, че инвестициите не бива да бъдат хаотични, а следва да се правят след обстоен анализ за нуждите на определените райони на страната. 
Сходна беше и тезата на проф. д-р Бистра Василева, заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите в Икономическия университет. По думите ѝ България има съществен принос в европейските фондове, така че ако не успеем ние да се възползваме от тях, ще ги използва някой друг. „Въпросът е в момента дали на Балканите успяваме да постигнем кохезията, сближавайки се да станем добри, или просто се прилепваме към другите“, посочи тя. Университетите във Варна ще се опитат да направят един общ проект, обяви заместник-ректорът в рамките на конференцията. 
Надя Димитрова – юрисконсулт в дирекцията „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ в Община Белослав, разказа за проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в общината“, финансиран по Оперативната програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Стойността му е била близо 390 000 лв. и в неговите рамки са били изпълнени четири дейности. 
Целта на проекта за битовите отпадъци в Белослав е намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на разделното събраните, обяви Йоанна Йовева, главен експерт еколог в Община Белослав. 
Проектът „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект „Европа в България: общо бъдеще“. Сред целите му са по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от Европейския съюз чрез кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване. Дискутират се новостите за периода 2021-2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014-2020 година. 
Началото на поредицата от конференции по проекта бе дадено на 20 декември миналата година в София. В периода до август 2024 г. БТА организира дискусии в пресклубовете си в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Самоков, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и трансгранични конференции в Белград, Босилеград, Букурещ, Одрин, Скопие и Солун.
На 10 април предстои трансгранична конференция в Босилеград, Сърбия. На 16 април ще се състои и трансгранична конференция в Солун, Гърция. До края на месеца ще се състоят и местни конференции в Добрич, Шумен и Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *