Общо 6434 деца и ученици със специални образователни потребности са подкрепени по проект за приобщаващото образование на МОН

Рекламирай в beZpartien.bg

Общо 6434 деца и ученици със специални образователни потребности са подкрепени при изпълнението на проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“ на Министерството на образованието и науката (МОН). Това съобщи Грета Ганчева, директор на дирекцията „Приобщаващо образование“ в МОН, на работна среща с експерти от териториалните екипи, включени в проекта. По думите й включените деца са с 2334 повече от предвиденото, а за работа с тях са назначени 413 специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, помощници на учителя и други), съобщи пресцентърът на МОН.
Допълнителна подкрепа за личностно развитие е предоставена също на 4638 деца и ученици с хронични заболявания, в риск или с изявени дарби. „В тази област обаче са необходими допълнителни усилия, за да се постигне целта на проекта“, подчерта Грета Ганчева. Акцент в дискусията бе, че е необходимо много повече учители да отделят време за допълнителна работа и подкрепа, за повишаване на резултатите на децата и учениците при явяване на националното външно оценяване и на държавните зрелостни изпити.
В рамките на проекта детски градини и училища са оборудвали специализирани кабинети и помещения за допълнителна подкрепа за личностно развитие с деца и ученици, стана известно още на срещата. Обучени са учители и специалисти за работа с родители, за превенция на насилието и агресията, за преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици в риск от ранно отпадане. Полезни за учителите са и обученията за адаптиране на учебното съдържание за деца със специални образователни потребности, както и как да прилагат инструмент за откриване на дарбите на децата.
Проектът „Подкрепа за приобщаващо образование“ е по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд с общ бюджет от 31 млн. лева.
Започналият нов проект „Успех за теб“ по програмата „Образование“ – 2022-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз (ЕС), ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – пет години, ще позволи за по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект. Това каза на 10 април тази година ръководителят на екипа за организация и управление на проекта Грета Ганчева, директор на дирекцията „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката (МОН), на информационна онлайн среща, в която се включиха близо 1700 училища
Новият проект надгражда работата досега по проектите „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и по национални програми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *