Общото събрание на БАН избра двама заместник – председатели и секретар

На второто заседание на Деветото Общо събрание на БАН за мандат 2024 -2028 година бяха избрани двама заместник-председатели и секретар. Заседанието се проведе в академичната зала на БАН „Проф. Марин Дринов‘‘, съобщиха от научната институция.
Единодушно за заместник-председатели на Общото събрание на БАН бяха избрани проф. д-р Иванка Цаковска от Института по биофизика и биомедицинско инженерство и проф. дн Петър Петров от Института по полимери. За секретар на Общото събрание на БАН подкрепа получи проф. д-р Десислава Панева – Маринова от Института по математика и информатика.
Заместник-председателите на Общото събрание заместват председателя в негово отсъствие или по негово нареждане. Заедно със секретаря те го подпомагат и извършват възложените им от него дейности (чл.21, ал. 2 от Устава на БАН).
На заседанието бяха избрани и представителите на Общото събрание на БАН в състава на Съвета на настоятелите в лицето на чл.-кор. Евелина Славчева и проф. дсн Васил Киров, допълват от Академията.
Проф. д-р Иванка Цаковска работи в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) от 1996 г. Ръководител е на секция “QSAR и молекулно моделиране“ и е зам. председател на Научния съвет на ИБФБМИ. Била е член на Седмото Общо събрание и Председател на Комисията за млади учени в Осмото Общо събрание на БАН. Въвежда направлението „Изчислителна токсикология“ в ИБФБМИ. Активно участва като експерт в рамковите програми за научни изследвания на Европейския съюз,  както и в работата на фонд „Научни изследвания“.Член е на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към Министерство на околната среда и водите.
Проф. д-р Петър Петров е директор на Института по полимери – БАН. Автор е на 126 публикации; на пет глави от книги; на три патента и три полезни модела. Той е бил гостуващ професор и изследовател в няколко университета във Великобритания, Белгия и Германия. Носител е на няколко престижни награди, включително награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки за 2019 година.
Проф. д-р Десислава Панева-Маринова работи в Института по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ-БАН) от 2002 г. Професор е по информатика от 2021 г. Има административен и управленски опит. Научните ѝ интереси са в областта на цифровото представяне и опазване на културното и научно наследство. През последните години участва в разработката на иновативна уеб-базирана софтуерна платформа за интелигентно цифрово управление и представяне на големи масиви от данни и знания, както и на шест цифрови библиотеки, две сериозни образователни игри, четири виртуални реконструкции на паметници на културното наследство и др. Има над 150 научни публикации, две колективни монографии, три глави от книги и повече от 450 цитирания.
/ЙВЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари