Одобрено е превеждането на определения от Народното събрание допълнителен трансфер за укрепването на капацитета и дейността на БТА

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) в размер на 2,000 млн. лв., определени от Народното събрание в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за укрепване на капацитета и дейността на БТА и нейните кореспондентски бюра.
От пресслужбата на кабинета посочиха, че с влизането в сила на промените в Закона за БТА от март 2021 г., Агенцията осигурява свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, както и безвъзмездното разпространение на официални актове и съобщения от по-широк кръг лица на публични длъжности или други дейности от особен обществен интерес. В програмата за развитие на БТА за 2021-2025 г. „Бъдещето на БТА“ е предвидена стратегическа цел „Знание“, в която като основна оперативна цел е заложено териториално развитие на информацията на БТА.
Тези основни цели и дейности мога да бъдат постигнати единствено чрез укрепване и разширяване на дейността и кореспондентската мрежа на БТА, в това число назначаване на втори кореспондент във всяко кореспондентско бюро в областните градове и кореспонденти в големи градове, които не са областни центрове, както и за осигуряване на пълноценност и непрекъсваемост на работния процес в Агенцията.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари