Окончателна избирателна активност по райони след изборите за Народно събрание и Европейски парламент

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателната избирателна активност на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент, произведени на 9 юни 2024 г. 
Ето каква е активността на изборите на 9 юни по райони: 

 

Избирателна активност 
парламентарни избори
9 юни 2024 г. 

Избирателна активност 
европейски избори
9 юни 2024 г. 

Благоевград
36,50 %
39,64 %

Бургас
31,97 %
31,44 %

Варна
35,28 %
34,58 %

Велико Търново
31,78 %
30,32 %

Видин
34,00 %
32,30 %

Враца
35,29 %
33,24 %

Габрово
29,21 %
27,99 %

Добрич
28,37 %
29,49 %

Кърджали 
27,74 %
40,85 %

Кюстендил
28,35 %
30,52 %

Ловеч
32,42 %
30,73 %

Монтана
38,38 %
33,03 %

Пазарджик
30,64 %
29,28 %

Перник
32,75 %
30,63 %

Плевен
28,94 %
27,35 %

Пловдив град
32,53 %
32,29 %

Пловдив област
26,28 %
25,96 %

Разград
31,45 %
36,69 %

Русе
28,87 %
28,33 %

Силистра
34,11 %
35,75 %

Сливен
24,21 %
23,65 %

Смолян
39,84 %
38,98 %

София 23 МИР
41,51 %
42,07 %

София 24 МИР
28,38 %
35,87 %

София 25 МИР
32,56 %
32,16 %

София област
34,42 %
32,23 %

Стара Загора
33,78 %
32,36 %

Търговище
32,68 %
34,02 %

Хасково
34,81 %
36,51 %

Шумен
27,21 %
29,60 %

Ямбол
28,16 %
27,36 %

Сравнителна данни на избирателната активност на парламентарните избори на 9 юни 2024 г. и 2 април 2023 г. 

 

Избирателна активност 
парламентарни избори
9 юни 2024 г. 

Избирателна активност 
парламентарни избори
2 април 2023 г. 

Благоевград 
36,50 %
39,32 %

Бургас
31,97 %
39,03 %

Варна
35,28 %
42,25 %

Велико Търново
31,78 %
37,50 %

Видин
34,00 %
37,64 %

Враца
35,29 %
39,89 %

Габрово
29,21 %
36,51 %

Добрич
28,37 %
31,46 %

Кърджали
27,74 %
26,82 %

Кюстендил
28,35 %
33,16 %

Ловеч
35,42 %
36,14 %

Монтана
38,38 %
42,91 %

Пазарджик
30,64 %
34,84 %

Перник
32,75 %
40,68 %

Плевен
28,94 %
34,39 %

Пловдив град
32,53 %
40,56 %

Пловдив област
26,28 %
34,16 %

Разград
31,45 %
33,26 %

Русе
28,87 %
35,68 %

Силистра
34,11 %
38,28 %

Сливен
24,21 %
30,04 %

Смолян
39,84 %
43,46 %

София 23 МИР
41,51 %
51,69 %

София 24 МИР
28,38 %
36,01 %

София 25 МИР
32,56 %
41,56 %

София област
34,42 %
40,74 % 

Стара Загора
33,78 %
38,65 %

Търговище
32,68 %
32,24 %

Хасково
34,81 %
37,42 %

Шумен
27,21 %
32,02 %

Ямбол
28,16 %
33,44 %

 
Сравнителна данни на избирателната активност на европейските избори на 9 юни 2024 г. и  26 май 2019 г.
 

 

Избирателна активност 
европейски избори
9 юни 2024 г. 

Избирателна активност 
европейски избори
26 май 2019 г. 

Благоевград
39,64 %
36,40 %

Бургас
31,44 %
32,55 %

Варна
34,58 %
32,98 %

Велико Търново
30,32 %
30,61 %

Видин
32,30 %
32,20 %

Враца
33,24 %
36,60 %

Габрово
27,99 %
29,03 %

Добрич
29,49 %
29,81 %

Кърджали
40,85 %
41,78 %

Кюстендил
30,52 %
29,91 %

Ловеч
30,73 %
36,31 %

Монтана
33,03 %
36,95 %

Пазарджик
29,28 %
29,06 %

Перник
30,63 %
32,45 %

Плевен
27,35 %
27,51 %

Пловдив град
32,29 %
28,82 %

Пловдив област 
25,96 %
27,55 %

Разград
36,69 %
36,71 %

Русе
28,33 %
30,12 %

Силистра
35,75 %
38,56 % 

Сливен
23,65 %
26,60 %

Смолян
39,98 %
39,53 %

София 23 МИР
42,07 %
35,01 %

София 24 МИР
35,87 %
27,86 %

София 25 МИР
32,16 %
28,86 %

София област
32,23 %
34,50 %

Стара Загора
32,36 %
32,23 %

Търговище
34,02 %
38,26 %

Хасково
36,51 %
37,80 %

Шумен 
29,60 %
32,47 %

Ямбол
27,36 %
29,92 %

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари