Пет проекта по Приоритет 1 на програма „Interreg VI-A IPA България-Северна Македония“ бяха подкрепени от Областния съвет за развитие на Югозападния район

Регионалният съвет за развитие на Югозападния район за планиране издаде писма за подкрепа на българските партньори в петте одобрени проектни предложения по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ на Програма „Interreg VI-A IPA България-Северна Македония“. Това съобщиха от Съвместния секретариат България – Северна Македония в Кюстендил. В писмата се изразява положително мнение, че планираните дейности ще имат значителен ефект върху социално-икономическото развитие, което ще подобри благосъстоянието на жителите на региона и ще осигури повече места за отдих в градските пространства. Инвестиционните предложения ще намалят и въглеродните емисии, и ще повишат чистотата на атмосферния въздух, се отбелязва още в документите.
С изпълнението на одобрените проекти бенефициентите по програмата ще допринесат за постигане на целите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния регион – „По-добре свързан и устойчив регион“, „Инвестиции за екологична инфраструктура и биоразнообразие“.
Предвиждат се планиране и изпълнение на съвместни проекти за опазване на природата и биологичното разнообразие и инвестиране в съвместни действия за смекчаване на изменението на климата, със силен акцент върху устойчиви и екологични мерки, както и трансгранични действия за подобряване на нивата на рециклиране и насърчаване на прехода към нисковъглеродна икономика, включително кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване на устойчиви практики и поведение. Заложени са съвместни мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха чрез по-ефективно използване на ресурсите.
Предстои подписване и на договорите по петте проектни предложения, чиято обща стойност е 4,1 млн. евро. В Петрич ще бъде изпълнен проектът „Трансграничен пакт за зелен пулс“ на стойност 945 135 евро. Стойността на проекта „Паркове – Опазване на територии чрез регионално знание и устойчивост“ в Дупница е 894 829 евро, а в община Община Банско проектът „Да поканим природата в нашите градове“ ще се реализира за 866 534 евро. Общо 867 653 евро е стойността на проекта „Преобразуване на градски обекти със зелени инфраструктури“ в община Гоце Делчев, а в община Кюстендил проектът „Градско озеленяване за здравословно дишане“ е на стойност 541 709 евро.
По приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ на Програма „Interreg VI-A IPA България-Северна Македония“ целта е по-зелена и нисковъглеродна Европа, а специфичната цел е подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари