Писменият трудов договор защитава в най-голяма степен трудовите и осигурителните права на работещите, каза директорът на Инспекцията по труда в Плевен

Писменият трудов договор защитава в най-голяма степен трудовите и осигурителните права на работниците и служителите. Това каза в интервю за БТА директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ в Плевен Радослава Иванова.
Тя заяви, че при нарушаване на трудовите права работещите трябва да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. 
„За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда трябва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката. Много често постъпват сигнали от работници за липса на трудов договор, които към момента на проверката вече не са на работа. Те са недоволни, че инспекторите по труда не са обявили трудово нарушение, което обаче е извън правомощията им, тъй като то не може да бъде установено по безспорен начин, ако хората не са заварени на работните им места“, обясни директорът на трудовата инспекция.
Иванова подчерта, че работещите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират в такива случаи чрез специално разработен софтуер. „Този софтуер представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и други. Инструментът за самооценка е достъпен свободно на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“, каза още Иванова.
Тя предостави и данни за работата на трудовите инспектори в област Плевен през миналата година, от които става ясно, че при 1196 проверки в 1011 предприятия с почти 23 000 работници и служители са констатирани 6856 нарушения на трудовото законодателство. Установените нарушения на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 3093, а тези, свързани с трудовите правоотношения са 3757. 
„Констатираните нарушения по заплащането на труда са 691. Данните от контролната дейност показват, че това са нарушенията, за които работещите най-често подават сигнали, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности“, коментира Иванова. 
Нарушенията по работното време са 370, а по възникването на трудовите правоотношения са 506. За 2023 г. при проверките на Инспекция по труда – Плевен са установени 70 работници и служители, полагащи труд без сключен писмен трудов договор. При извършените проверки в областта 23 от тях са свързани с разследването на трудови злополуки, като при пет са случаите на загинали работници. Девет са довели до временна неработоспособност. 
През миналата година инспекторите по труда в Плевенско са приложили седем пъти мярката спиране на обекти, машини и съоръжения. „Тя има превантивен характер, инспекторите я прилагат в случаи, в които са установени нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Тази мярка допринася не само за предотвратяването на трудовите злополуки, но в някои случаи и до спасяване на човешки живот“, коментира Иванова.
През 2023 г. са съставени 380 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 490 000 лв. 
Радослава Иванова припомни, че сигнали за нарушения на трудовите права на работещите могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари