Планирани са неотложни текущи ремонти на улици във всички 21 села в община Разград

Рекламирай в beZpartien.bg

Планирани са ремонти на улици във всички 21 села в община Разград. Общинският съвет даде съгласие да бъде направено предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи, определена за 2024 година в размер на 1 млн. лева, в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в населените места.
Дължината на уличната мрежа в селата, където живее 37 на сто от населението на община Разград, е 272 600 м. През годините, според финансовите си възможности, местната администрация е разходвала средства за текущи ремонти на улиците в населените места, но те са недостатъчни за осезателно подобряване състоянието на уличната мрежа и осигуряване на нормални условия за живот, се мотивира кметът Добрин Добрев. По думите му за справедливото разпределение на финансирането от 1 млн. лева са спазени принципи, съобразени с дължината на уличната мрежа и населението. Предложението е направено след заседания на обществените съвети по селата и разговори с кметовете, след което служители на Община Разград са извършили замервания на място. 
Сумите, с които ще се финансират разходите за обектите по населени места варират между 109 993 лв. за най-голямото село – Дянково и 15 265 лв. за Черковна. 
В отговор на въпроси на съветниците кметът обясни, че има разлика в средните цени на кв.м., тъй като състоянието и спецификата на улиците са различни и са необходими различен брой единични позиции при изчисляване на количествено-стойностните сметки. Някои от улиците, предложени за ремонт, са на чакъл и няма позиция „фрезоване“, в други села пък има предложени улици на кал, което изисква полагане на чакъл в основата и позициите стават повече, каза Добрев. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *