По ОП „Развитие на регионите“ ще бъде прилаган интегриран териториален подход с цел развитие на отделно партньорство и насърчаване на сътрудничество, заяви Галина Иванова от МРРБ

Рекламирай в beZpartien.bg

През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход с цел развитие на отделно партньорство и насърчаване на сътрудничество между различни заинтересовани страни, между отделни административни звена и публични институции. Това заяви Галина Иванова, началник отдел „Североизточен регион“ от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), която участва в регионалната конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ в Националния пресклуб на БТА във Варна.
По думите на Иванова интегрираният териториален подход се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на база на одобрени интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите. Инструментът ИТИ е включен в „Приоритет 2“ на програма и е на стойност 2,5 млрд.лв., информира експертът. Тя каза, че концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко инвестиции, които служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от интегрираната стратегия за съответния регион. В подхода участват няколко програми, като водеща е програма „Развитие на регионите“, посочи Галина Иванова. Сред участващите програми, според Иванова, са още програмата за развитие на човешките ресурси, програмата за научни изследвания, дигитализация и иновации, програмите образование и конкурентоспособност, както и програмата за околната среда. 
Галина Иванова каза, че в процеса по подбор на концепциите за ИТИ участва Регионалният съвет за развитие, който се подкрепя от експертен състав и се състои от три отделни звена със специфични функции – звено за медиация, за публични консултации, както и звено за предварителен подбор. 
За изпълнението на инструмента ИТИ са заделени всички средства от „Приоритет 2“ за интегрирано териториално развитие на регионите и 30 % от средствата по „Приоритет 1“ от интегрирано градско развитие, както и различни по размер средства от всяка от участващите програми, съобщи Галина Иванова. В определения срок за подаване на концепции за ИТИ до 27 септември 2023 г. са подадени общо 165 концепции. Преминали успешно етапа на оценка са 14 от тях, информира експертът от МРРБ. Тя съобщи, че е приключило публичното обсъждане на концепциите от звеното за публични обсъждания и консултации. Предстои обсъждане и приемане от регионалния съвет за развитие на общата програмна концепция и приноса на фондовете на Европейския съюз към Интегрираната териториална стратегия за развитие на североизточен регион, каза Галина Иванова. Тя даде примери за успешно реализирани проекти в област Варна по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Това са проекти за естетизация и модернизация на градската среда във Варна, изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *