Почина проф. Румяна Георгиева Джингова-Костадинова – дългогодишен преподавател по аналитична химия в Софийския университет

Софийският университет СУ „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщи за кончината на проф. д-р на химическите науки Румяна Георгиева Джингова-Костадинова, дългогодишен преподавател и неуморим изследовател, професор по аналитична химия във Факултета по химия и фармация на СУ.
Румяна Георгиева Джингова-Костадинова е родена на 20 април 1951 г. в София. През 1975 г. завършва Химическия факултет (сега Факултет по химия и фармация) на Софийския университет със специалност „Химик-радиохимик“. Научната й кариера е трайно свързана с катедрата „Аналитична химия“ на Факултета по химия и фармация. През 1982 г. придобива докторска степен по аналитична химия. Работи последователно като химик, научен сътрудник трета степен, втора и първа степен. През 1991 г. се хабилитира като старши научен сътрудник втора степен, а от 1996 г. е преназначена като доцент. През 2003 г. защитава дисертация за научна степен „Доктор на химическите науки“, а две години по-късно (2005 г.) е избрана за професор по аналитична химия. В периода 2007-2011 г. е ръководител на катедрата „Аналитична химия“ и на създадената през 2011 г. Лаборатория по следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи.
Научните интереси на проф. Джингова включват развитие и приложение на инструменталните аналитични (INAA, XRF, ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-MS) и хроматографски методи за изследване на обекти от околната среда, археологични и биологични проби.
Проф. Джингова активно участваше в създаването на специалността „Ядрена химия“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет, която е въведена през 2006 г. с цел обучаване на ново поколение ядрени химици, и е неин ръководител до 2017 г. Била е и ръководител на магистърските програми: „Радиохимия и радиоекология“, „Ядрена химия“ и „Археометрия“.
„Проф. Джингова имаше богат преподавателски опит, свързан с научноизследователските й интереси и познания по „Ядрени методи за анализ“, „Радиоекология“, „Радиохимия и радиоекология“, „Радиоаналитични методи“, „Радиоаналитична химия“, „Аналитична химия“, „Инструментални методи за анализ“, „Химия на околната среда“, „Аналитична химия на околната среда“ и други. Изследователските и творческите си умения, знания и опит споделяше с по-младите си колеги при търсене на нови подходи и приложение на рентгенови, масспектрални и хроматографски методи за изследване на неорганични и органични замърсители в обекти от околната среда, течни и твърди отпадъци и други“, отбелязват от СУ.
Интердисциплинарните и актуални научни изследвания на проф. Джингова привличаха много дипломанти и докторанти. Под научното й ръководство са защитени над 50 дипломни работи и седем докторски дисертации, като всички нейни докторанти продължават да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност в областта на аналитичната и биоаналитичната химия, радиохимията и радиоекологията, археометрията и други.
Проф. Джингова е автор и съавтор в повече от 150 научни публикации. Има и над 1300 цитата на нейните научни трудове.
Проф. Джингова имаше разнообразно и ефективно международно сътрудничество. Била е стипендиант и гост-изследовател в едни от най-реномираните световни научни центрове и университети – в Ядрения център в Юлих, в Международния висш институт в Цитау, в университетите в Саарланд, Саарбрюкен, Солун и други.
Проф. Румяна Джингова беше водещ изследовател в Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) и изследовател в Националната научна инфраструктура INFRAMAT (Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие) и в „Предотвратяване на разпространението на трудноразградими органични химикали в системата почва – утайка – вода за кръгова икономика“ (PROMISCES).
За цялостната си дейност професор Румяна Джингова бе удостоена с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност.
„Със смъртта на проф. Румяна Джингова академичната общност на Софийския университет губи високо ценен учен, преподавател и достоен човек. Поклон пред светлата й памет!“, се казва в съболезнованието от академичната общност на СУ.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари