Председателят на Общинския съвет в Разград кани разградчани на публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2023 г.

Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева кани всички жители на община Разград на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2023 година, съобщиха от местната администрация. 
Обсъждането ще се проведе в кафе аперитив „Зайо Байо“ тази вечер от 17:30 часа. То се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания на Общински съвет Разград, 
На обсъждането ще бъде представен годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Разград за 2023 година, ще има възможност и за становища и въпроси.
Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg,  в секция „Финансови дейности“. Становища и въпроси по Годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Разград за 2023 година може да се изпращат по електронен път на ел.поща: e.peneva@razgrad.bg.
Бюджетът на Община Разград за 2023 г. е приет от Общинския съвет през септември 2023 г., като първоначалният му обем е в размер на 90 841 000 лв. В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към декември 2023 г. е в размер на 104 240 000 лв., в т.ч. държавни дейности – 58 876 000 лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 45 364 000 лв. 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари