Приетият от общинските съветници финансов оздравителен план на община Кърджали предвижда фискален ефект от 5 млн. лв.

План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2024 – 2026 г. приеха на днешното си заседание общинските съветници. Очакваният финансов ефект от него, чрез заложените от общината мерки, е в размер на 5 млн. лв. за целия му период на приложение, стана известно по време на заседанието.
Мерките предвиждат оптимизиране на местните приходи – данъци, такси, глоби – като размери, ставки и повишаване на събираемостта им; затягане на бюджетната дисциплина на разпоредителите с бюджет към община Кърджали. Предвижда се също оптимизиране на разходите, в това число и оптимизация на структурата и числения състав на персонала, както и ползването на временен безлихвен заем в размер до 6 000 000 лева.
Точката предизвика дебати от страна на групите съветници, а от „Възраждане“ направиха и предложение за допълнение към плана, което не бе прието. Групата отчете, че основните дейности, които не могат да се обслужват регулярно, са сметосъбиране и сметоизвозване и зимно поддържане; ⁠договори за сметка на трансферите от централния бюджет, както и договор за доставка на хранителни продукти за детски градини, социални домове и общински структури. И предложиха като допълнителна мярка използването на външен финансов ресурс за погасяване на задълженията, като се търсят възможности от централния бюджет и фондовете на Европейския съюз.
Оздравителният план получи разнопосочни мнения относно ефективността му. Отчетено бе, че той се прилага от първото тримесечие на годината и вече показва резултат. Според изложеното пред общинските съветници, по показателя: поетите ангажименти за разходи по бюджета на общината да не надвишават 50 процента от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, общината е достигнала 43,9 процента в края на март при 65,6 процента преди прилагане на мерките – декември 2023 г. Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината, които е заложено да не надвишават 5 процента от отчетените за последната година разходи на общината, са свалени на близо 5 процента в края на март от 6,74 процента през декември 2023 г.
Планът за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2024 – 2026 година бе приет с 35 гласа „за“ и 4 „въздържал се“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари