Проверява се състоянието на реките и деретата в област Разград

Рекламирай в beZpartien.bg

Областният управител Владимир Димитров инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие на обилни дъждове биха били предпоставка за наводнение, съобщиха от областната администрация. 
Както БТА информира по-рано проверката започна на 11 септември и ще продължи до края на седмицата. Освен моментното състояние на язовирните съоръжения, реки, речни корита и дерета, проверка се извършва и на дадените предписания от пролетната проверка на общините Самуил, Цар Калоян, Кубрат и Разград. Най-тревожно е състоянието на речните корита и дерета в община Самуил, където по доклад на министъра на околната среда и водите от месец октомври 2022 година са изведени пет потенциално опасни участъка в населените места Кривица, Богомилци, Хума, Желязковец и Пчелина. По данни на министерството речните корита и дерета в тези населени места са определени с приоритет първа категория за финансиране, тъй като сегашното им състояние при обилни валежи би се превърнало в опасност за живота и здравето на населението. Участъци с такъв приоритет са посочени и за селата Каменово и Юпер в община Кубрат. Проверка спазват ли се дадените предписания за критичните участъци в община Самуил е извършена съвместно със зам.-кмета Севим Рамаданова, като е посетен един от участъците в Богомилци. При проверката е установено, че дейността по изпълнение на дадените предписания е започнала и за село Богомилци и село Хума частично са изпълнени предписанията, но продължава работата, посочват от областната администрация.
Участъците, които са по нареждане на областния управител, са категоризирани от втора и трета категория, тъй като са извън урбанизираната територия, което означава и извън рамките на населените места. Такъв критичен за област Разград участък е този на главен път Е70, Русе – Варна в частта от местността Дервента до Цар Калоян. При обилни валежи има предпоставки коритото на река Хлебаровска да прелее и да блокира движението по главния път.
В община Разград преминаващата през село Побит камък река Топчийска също има критичен участък в посока село Каменово, като същият участък е извън урбанизираната територия. За този критичен участък има предпоставки при обилни валежи река Топчийска да нанесе щети на жилищни сгради и земеделски имоти в селото. Областна администрация има изготвен проект за корекция и почистване на коритото на реката от село Побит камък през село Топчии до село Каменово, който е изпратен с искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, заявиха от пресцентъра на държавната институция в Разград. От там добавиха, че областната администрация има изготвени проекти до комисията за още шест участъка, за които очаква финансиране за изпълнението им. 
През месец ноември ще бъде свикан Областният съвет за намаляване риска при бедствия, на който ще се разгледат дейностите на общините и институциите и ще се набележат мерки, които да влязат в годишните планове за намаляване риска при бедствия през 2024 година. Областна администрация извърша регулярни проверки на язовирни съоръжения, реки речни корита и дерета в Разградско през пролетта и в началото на есенно-зимния сезон всяка година. Това е част от превантивна дейност, вменена на областния управител по Закона за защита при бедствия и аварии, допълват от институцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *