Разширяват се възможностите за ползване на електронни услуги при отпускане на обезщетение за безработица, реши служебният кабинет

Служебното правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които се намалява административната тежест и се разширяват възможностите гражданите да ползват електронни административни услуги. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
С предложените промени се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице се премахва изискването за представяне на удостоверение за наследници.
С промените се регламентира възможността заявление за отпускане на обезщетение за безработица да се подава по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. В момента това е възможно само с ПИК от Националния осигурителен институт.
БТА припомня, че промените в наредбата бяха принципно подкрепени от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), който проведе заседание на 24 април. Служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов представи пред социалните партньори проекта на постановление и каза, че предложените промени са свързани с необходимостта от синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за електронното управление. Министър Иванов посочи, че с промените се въвежда изрична забрана на основание подзаконов нормативен акт да се изисква от гражданите да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Административните органи следва да извършват служебна проверка в съответния регистър на необходимите за целите на административното обслужване данни, въз основа на съответното законово основание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари