Рециклирането на хартия, стъкло и алуминий намалява нуждата от добив на нови суровини, заяви Борислав Миланов от Българска асоциация по рециклиране

Рециклирането на материали като хартия, стъкло и алуминий намалява нуждата от добив на нови суровини, което е изтощително за природните ресурси. Това заяви в интервю за БТА председателят на Управителния съвет (УС) на Българска асоциация по рециклиране (БАР) Борислав Малинов. Рециклирането води и до намаляване на замърсяването, подчерта той. Производството на продукти от рециклирани материали е по-щадящо за околната среда, като се генерират по-малко емисии и замърсяване. Рециклирането превръща отпадъците в нови продукти, вместо да се изхвърлят на сметища, където замърсяват околната среда, обясни експертът. Според него процесът по рециклиране е напреднал, но все още много хора не знаят какви продукти могат да се рециклират. 
В България могат да се рециклират хартия (вестници, списания, книги, картон, опаковки от яйца), пластмаса (бутилки, опаковки за храна, капачки, фолио), стъкло (бутилки, буркани), опаковки, черни и цветни метали, текстил (дрехи, обувки, спално бельо), електроника (телефони, компютри, телевизори), също батерии и акумулатори, автомобилни гуми, уточни Малинов. Към списъка може да добавим още автомобили и отработени смазочни масла. Важно е да се отбележи, че не всички продукти са рециклируеми. Някои видове пластмаса, например, не могат да бъдат рециклирани и трябва да преминат през друг вид третиране като изгаряне с оползотворяване на енергията, каза предприемачът.
БАР работи по редица инициативи за насърчаване на рециклирането и опазването на околната среда, заяви Малинов. Сред тях са кампании за информиране на обществеността. Имаме образователни програми за деца и възрастни, сътрудничим си и с държавни институции, общини и различни организации за разработване и изпълнение на политики за екологосъобразно рециклиране. Подпомагаме и бизнеса да разработи и внедри практики за устойчиво развитие, разказа също председателят на УС на асоциацията. 
По повод отбелязването на Международния ден на Земята на 22 април Малинов призова да помним, че опазването на околната среда е отговорност на всички нас. Всеки от нас може да допринесе, като прави малки промени в своето ежедневие, смята той. 
С подобни инициативи се дава възможност да повишим осведомеността на обществото за проблемите, свързани с околната среда, и за важността на опазването ѝ. Тези дни могат да мотивират хората да предприемат действия за опазване на околната среда, например да рециклират повече, да намалят потреблението си или да се включат в доброволчески акции, т.е. имаме насърчаване към действия, коментира още Малинов. 
Следва пълният текст на интервю: 
Г-н Малинов, според Вас защо е важно да отбелязваме Деня на Земята?
– Отбелязването на дни, свързани с опазването на околната среда, е важно по няколко причини. На първо място с подобни инициативи се дава възможност да повишим осведомеността на обществото за проблемите, свързани с околната среда, и за важността на опазването ѝ. Тези дни могат да мотивират хората да предприемат действия за опазване на околната среда, например да рециклират повече, да намалят потреблението си или да се включат в доброволчески акции, т.е. имаме насърчаване към действия. Освен това инициативи като днешната ни дават възможност да се обединим около каузата за опазване на околната среда. Чрез тях можем да покажем, че ни е грижа за планетата. Важно е да помним, че опазването на околната среда е отговорност на всички нас. Всеки от нас може да допринесе, като прави малки промени в своето ежедневие.
По какъв начин БАР има принос към тези процеси у нас?
– Асоциацията работи по редица инициативи за насърчаване на рециклирането и опазването на околната среда. Сред тях са кампании за информиране на обществеността. Имаме образователни програми за деца и възрастни. Не на последно място си сътрудничим с държавни институции, общини и различни организации за разработване и изпълнение на политики за екологосъобразно рециклиране. Подпомагаме и бизнеса да разработи и внедри практики за устойчиво развитие.
Налага ли се все още да обяснявате на хората какво е рециклиране и защо то е важно за благосъстоянието на нашата планета?
– Да, все още е необходимо да се говори за рециклиране. Докато много хора са запознати общо с основните принципи на рециклирането, все още има пропуски в знанията и практиките, свързани с него. Намаляване на количеството отпадъци е една от причините, които обуславят важността на рециклирането. Рециклирането превръща отпадъците в нови продукти, вместо да се изхвърлят на сметища, където замърсяват околната среда. Съхранение на природни ресурси е друга причина. Рециклирането на материали като хартия, стъкло и алуминий намалява нуждата от добив на нови суровини, което е изтощително за природните ресурси.
Рециклирането води и до намаляване на замърсяването. Производството на продукти от рециклирани материали е по-щадящо за околната среда, като се генерират по-малко емисии и замърсяване. Създаване на работни места е друго, което трябва да бъде посочено като положително. Рециклирането е индустрия, която създава работни места в сортирането, преработката и производството на нови продукти от рециклирани материали.
Кои продукти може да рециклираме?
– В България могат да се рециклират хартия (вестници, списания, книги, картон, опаковки от яйца), пластмаса (бутилки, опаковки за храна, капачки, фолио), стъкло (бутилки, буркани), опаковки, черни и цветни метали, текстил (дрехи, обувки, спално бельо), електроника (телефони, компютри, телевизори), също батерии и акумулатори, автомобилни гуми. Към списъка може да добавим още автомобили и отработени смазочни масла.Важно е да се отбележи, че не всички продукти са рециклируеми. Някои материали, като например някои видове пластмаса, не могат да бъдат рециклирани и трябва да преминат през друг вид третиране, по-надолу в йерархията на отпадъците, като изгаряне с оползотворяване на енергията.
Как оценявате този процес в България? Смята се, че нямаме достатъчно контейнери за разделно събиране на отпадъци, например.
Процесът на рециклиране в България все още се развива. Докато в големите градове има сравнително добра инфраструктура за разделно събиране, в част от по-малките населени места все още липсват контейнери за разделно събиране. Освен липсата на инфраструктура, има и други проблеми като недостатъчна информираност. Много хора не знаят какви продукти могат да се рециклират и как да подпомогнат този процес в правилната посока. Налице е и замърсяване на рециклируемите материали, като често рециклируемите материали се замърсяват с други отпадъци, което затруднява преработката им.
До какво ще доведе решението на Европейския парламент (ЕП) за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците, отнасящо се за хранителните и текстилни отпадъци?
– Предвижда се намаляване на хранителните отпадъци най-малко 20% в преработката и производството на храни и 40% на глава от населението в търговията на дребно, ресторантите, заведенията за хранене и домакинствата. Въвеждане на задължителна разширена отговорност на производителя за текстил и обувки. Друго предложение предвижда сортирането на текстилни отпадъци да изисква да следва принципа за близост, като приоритет са дава на сортирането на местно равнище. Това решение е стъпка в правилната посока. Намаляването на хранителните и текстилните отпадъци, както и вземането на адекватни мерки за тяхното екологосъобразно управление, ще допринесе за опазване на околната среда и за по-устойчиво развитие.
Считате ли, че в последните години и с решенията на европейски и световно ниво има намаляване на отпадъците като цяло?
– Да, има известно намаляване на отпадъците в последните години. Смятам, ще все повече хора осъзнават значението на опазването на околната среда и се стремят да намалят количеството отпадъци, които произвеждат. Друг факт е, ще много държави въведоха политики за разделно събиране на отпадъци и системи за разширена отговорност на производителя, което улеснява рециклирането. Трябва да отбележим и развитието на технологиите. Разработват се нови технологии за рециклиране, които позволяват рециклиране на по-широк спектър от материали. Въпреки тези плюсове още има много работа, която трябва да се свърши. Количеството на генерираните отпадъци все още е твърде голямо и е необходимо да се вземат още мерки за неговото намаляване и за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци, с цел правилното им последващо третиране в съответствие с йерархията на отпадъците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари